ÕIS

- Kool

Dokumendid

Avalik dokumendiregister EKIS

kasutusjuhendit vaata SIIT

 

Heino Elleri Muusikakooli põhimäärus 

 

Arengukava

 • Heino Elleri Muusikakooli arengukava 2016-2020 (PDF)

 • Arengukava tegevuskava (PDF)

 

Töökorralduse reeglid (PDF)

Privaatsuspoliitika (PDF)

Majandusaasta aruanded

Riigihanked

 • Hankeplaan 2022 (PDF)

 • Riigihangete ja hangete korraldamise kord Heino Elleri Muusikakoolis (PDF)

Õppetööga seotud dokumendid

Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 

Õpimapp

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend õpilasele

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend pilli- või lauluõppe juhendaja (5. taseme ) õppurile

 • Elleri e-praktikamapi ülevaatamise juhend õpetajale

 

Täienduskoolituse dokumendid

 

Dokumentide vormid

Toetused õpilastele

 • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)

 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)

 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)