top of page
ÕIS

- Kool

Dokumendid

Kooli ja selle töötajaid puudutavad dokumendid, õigusaktid, juhendid

 

Avalik dokumendiregister PINAL (alates 01.01.2023)

Avalik dokumendiregister EKIS (kuni 31.12.2022)

Heino Elleri Muusikakooli põhimäärus 

Heino Elleri Muusikakooli arengukava 2022-2025 (PDF)

Töökorralduse reeglid (PDF)

Privaatsuspoliitika (PDF)

Videojälgimisseadmete kasutamise kord (PDF)

Ruumide kasutamise kord (PDF)

Riigihanke plaan 2024 (PDF)

Riigihangete korraldamise kord Heino Elleri Muusikakoolis (PDF)

Töötervishoiu ja -ohutuse juhend

Ohutus- ja kasutusjuhend

Tulekahju korral tegutsemise plaan

Isikuandmete töötlemine

Sisekorraeeskiri (PDF)

Head tavad Heino Elleri Muusikakoolis

Õppekorraldust puudutavad dokumendid

Õppekorralduseeskiri (PDF)

Noorteosakonnas õppimise kord (PDF)

Õppekavad

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused 

Täiendusõppe läbiviimise kord

​E-praktikamapi täitmise juhend õpilasele

E-praktikamapi täitmise juhend 5. taseme pilli- või lauluõppe juhendaja õppekaval

E-praktikamapi täitmise juhend 5. taseme koorijuhi õppekaval

E-praktikamapi ülevaatamise juhend õpetajale

Õpilaste toitlustamise kord (PDF)

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)

Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)

Avaldus majutustoetuse taotlemiseks esitatakse õpilase poolt õppeinfosüsteemis TAHVEL

Blanketid

Õpilase avaldus direktorile (PDF) (Word)

Avaldus sõidukompensatsiooni saamiseks (PDF) (Word)

Sõidukompensatsiooni aruanne (PDF) (Word)

Avaldus: meistriklassid ja külalisõppejõud Heino Elleri Muusikakoolis http://tinyurl.com/avaldus-meistriklassid 

Avaldus: konkursid ja festivalid http://tinyurl.com/avaldus-konkursid-festivalid

Taotlus ruumi/harjutusklassi kasutamiseks (Word)

Avaldus majutustoetuse taotlemiseks esitatakse õpilase poolt õppeinfosüsteemis TAHVEL

bottom of page