Ühisõppesse kandideerimiseks õpilane

  • registreerib ennast Tartu gümnaasiumite ühiskatsetele infosüsteemi kaudu, mis on avatud alates 22. märtsist kuni kella 24:00-ni 5. aprillil.

  • esitab sisseastumisavalduse SAIS'is Heino Elleri Muusikakooli 1. aprill - 9. mai 2021

  • sooritab 16. aprillil 2021 Tartu gümnaasiumite ühiskatsed

  • sooritab sisseastumiseksamid erialas ja solfedžos 10. - 14. mail 2021 Heino Elleri Muusikakoolis

  • kinnitab õppimatuleku SAISis 1. juuniks 2021

Poska-Eller ühisõppe 

vastuvõtueksamite ajakava

  •   E 10.05

kell 16 Klaver                   

  •   T 11.05 

kell 16 Keelpillid             

kell 17.30 Kompositsioon/muusikateooria  

  •   K 12.05

kell 16 Klassikaline laul 

kell 17 Rütmimuusika

kell 17 Pärimusmuusika

  •   N 13.05

kell 14 Koorijuhtimine

kell 16.30 Akordion, klassikaline kitarr, kannel 

  •   R 14.05

kell 15 Puhk- ja löökpillid

kell 16 Solfedžo - eraldi klassika eriala, rütmi- ja pärimusmuusika erialad

 
 
Online Guitar Class
 

Mis on Poska-Elleri ühisõpe?

Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel moodustatakse JPG juurde eraldi muusikaklass, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis.  Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks eraldi tunniplaan.

Vastuvõtunõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin.