top of page
02-tubina-saal.jpg
Mis on Poska-Elleri ühisõpe

Mis on Poska-Elleri ühisõpe?

Online Guitar Class

Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel astuvad kandidaadid JPG-s Elleri-Poska ühisõppe suunale, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis. Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks eraldi tunniplaan.

Eksaminõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin.

Mida peab tegema kandideerimiseks

Ühisõppesse kandideerimiseks õpilane

Ajakava