Poska-Elleri ühisõpe

Jaan Poska gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel moodustatakse JPG juurde eraldi muusikaklass, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis.  Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks eraldi tunniplaan.

Ühisõppesse kandideerimiseks tuleb esitada eraldi sisseastumisavaldus mõlemasse kooli ning sooritada eraldi sisseastumiskatsed mõlemasse kooli. 

Sisseastumisavalduse esitamine ühisõppesse Elleri kooli infosüsteemis

Elleri kooli sisseastumiseksamid ja konsultatsioonid JPG ja Elleri kooli ühisõppesse soovijatele:  

konsultatsioonid ja eriala eksam 3. juuni 2020  

 • kell 11 konsultatsioonid erialas (vabatahtlik, noodid kaasa!)

  • Klaver  A303 (Elleri saal)

  • Puhkpillid  A221

  • Klassikaline kitarr A312

  • Rütmimuusika pillid, laulmine B315 

 • kell 15 sisseastumiseksam erialas

  • Klaver A303 (Elleri saal) 

  • Puhkpillid A312

  • Klassikaline kitarr  A317

  • Rütmimuusika pillid, laulmine B315

muusikateooria test ja suuline osa 

3. juuni kell 15.30 (klassika erialad) A 215

4. juuni kell 12 (rütmimuusika erialad) A 216

Eelnevalt tuleb sooritada ühiskatsed Tartu gümnaasiumidesse astujatele.

 

Vastuvõtunõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo