Mis on Poska-Elleri ühisõpe?

Online Guitar Class

Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel astuvad kandidaadid JPG-s Elleri-Poska ühisõppe suunale, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis. Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks eraldi tunniplaan.

Eksaminõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin.

 

Ühisõppesse kandideerimiseks õpilane

 • registreerib ennast Tartu gümnaasiumide ühiskatsetele infosüsteemi kaudu, mis on avatud alates 14. märtsist kuni kella 24:00-ni 28. märtsil 2022.

 • sooritab 22. aprillil 2022 Tartu gümnaasiumide ühiskatsed

 • esitab sisseastumisavalduse SAIS'is Heino Elleri Muusikakooli 1. märts - 6. mai 2022

 • sooritab sisseastumiseksamid erialas ja solfedžos 10. - 17. mail 2022 Heino Elleri Muusikakoolis

 • kinnitab õppimatuleku SAISis 1. juuniks 2022

Vastuvõtueksamite ajakava

 •   T 10.05

kell 15.20 Kompositsioon/muusikateooria, ruum A311

kell 17 Puhk- ja löökpillid, Väike saal (A312) / ruum B209                   

 •   K 11.05 

kell 16 Klassikaline laul, Väike saal (A312)             

kell 17 Rütmimuusika, ruum B315 ja pärimusmuusika, ruum A317  

 •   N 12.05

kell 15 Koorijuhtimine, ruum A317 

kell 16.30 Klassikaline kannel, kitarr ja akordion, ruum A403

 •   R 13.05

kell 16 Solfedžo - klassika erialad ruumis A215, rütmi- ja pärimusmuusika erialad ruumis A216

 •   E 16.05

kell 16 Klaver, Elleri saal (A303)

 •   T 17.05

kell 15 Keelpillid, ruum A203

Keelpilli, puhkpilli ning klassikalaulu erialade sisseastujad, kes soovivad eksamil kasutada kohapealset kontsertmeistrit, peavad sellest kirjutama vastava osakonna juhatajale hiljemalt 5. maiks. Kontaktid leiad meie kodulehelt.

Konsultatsiooni soovi korral palume kirjutada õppejuhile ain.tarro@tmk.ee