Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705

kool@tmk.ee

  • White Facebook Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Instagram Icon

Poska-Elleri ühisõpe

Jaan Poska gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel moodustatakse JPG juurde eraldi muusikaklass, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis.  Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks eraldi tunniplaan.

Ühisõppesse kandideerimiseks tuleb esitada eraldi sisseastumisavaldus mõlemasse kooli ning sooritada eraldi sisseastumiskatsed mõlemasse kooli. 

Sisseastumisavalduse esitamine ühisõppesse 1. jaanuar kuni 27. aprill 2020  Elleri kooli infosüsteemis

Elleri kooli sisseastumiseksam JPG ja Elleri kooli ühisõppesse soovijatele toimub - kuupäev täpsustamisel.
 

Eelnevalt tuleb sooritada ühiskatsed Tartu gümnaasiumidesse astujatele.

 

Vastuvõtunõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin

  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo