top of page
02-tubina-saal.jpg
Mis on Poska-Elleri ühisõpe

Mis on Poska-Elleri ühiselt korraldatud õpe?

Online Guitar Class

Jaan Poska Gümnaasiumi (JPG) ja Heino Elleri Muusikakooli (Elleri kool) ühisõppes õppimine võimaldab omandada samal ajal täismahus gümnaasiumihariduse ja muusika-alase kutsehariduse ning saada eraldi mõlema kooli lõputunnistused.

Mõlemasse kooli tehtud sisseastumiseksamite tulemusel astuvad kandidaadid JPG-s Elleri-Poska ühisõppe suunale, mille õpilased õpivad üldharidusaineid JPG-s ning erialaga seotud kutseõpingute osa toimub Elleri koolis. Ühisõppe õpilased ei pea läbima JPG-s kõiki gümnaasiumi kursusi, nende asemel arvestatakse Elleri koolis läbitud kutseõpingute tulemusi. Elleri kooli õppekavades ettenähtud valikõpingute täitmiseks arvestatakse omakorda JPG-s läbitud kursusi. Ühisõppe õpilastele koostatakse kahe kooli õpingute parimaks ühildamiseks võimaluse korral eraldi tunniplaan. 

Eksaminõuetega ühisõppesse astumiseks erialade lõikes saab tutvuda siin.

Mida peab tegema kandideerimiseks

Ühisõppesse kandideerimiseks õpilane

Ajakava
Poska-Elleri ühisõppe tutvustus 2022
Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Poska-Elleri ühisõppe tutvustus 2022

bottom of page