top of page
Kompositsioon. Mida õpitakse
Kompositsioon. Õpetajad
ÕIS

Kompositsioon, muusikateooria

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Katrin Aller

osakonna juhataja

katrin.aller@tmk.ee

noorhelilooja3.jpeg

Tutvustus

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala õpilased omandavad teoreetilisi aineid ja muusikaajalugu süvendatult. Neile lisanduvad veel mitmed erialatsükli ained nagu vormiõpetus, uurimistöö, muusikakriitika alused, lektoritöö ja erinevate metoodikate alused. Oluline osa on klaveriõpingutel ning valikainetel.

Noored heliloojad astuvad oma teostega üles kooli kontsertidel, kevadtalvisel ühiskontserdil Otsa-kooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilastega, festivalil „Eesti muusika päevad“ jms. Noortel teoreetikutel on võimalik ette kanda oma referaate või uurimistöid, sealhulgas traditsioonilisel noorte muusikateadlaste konverentsil Tallinnas.

Õpinguid elavdavad mitmesugused sündmused märtsis toimuval Elleri nädalal. Noored autorid esitlevad oma helitöid tavaliselt kahel kontserdil õppeaasta jooksul - detsembris ja õppeaastat kokkuvõtval ulatuslikumal kontserdil juunis. 

Lisaks tavapärasele heliloomingule on võimalik tegeleda elektroonilise või elektro-akustilise kompositsiooniga. 

​Pärast lõpetamist võid jätkata õpinguid muusikakõrgkoolis. Saad spetsialiseeruda väga erinevatele valdkondadele: helilooja, helindaja, elektrooniline muusika, muusikateoreetik, muusikaajaloolane, mitmesuguste muusikavaldkondade õpetaja, töö muusikaraamatukogudes jm.    

​Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena.

Kompositsiooni või muusikateoreetiku eriala õpilane peab läbima komponisti või muusikateoreetiku õppekava.

Vaata komponisti kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata muusikateoreetiku kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata komponisti kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata muusikateoreetiku kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 komponisti kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 muusikateoreetiku kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 komponisti kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 muusikateoreetiku kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Kompositsioon. Tutvustus
noorhelilooja.jpeg
Kompositsioon. Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemat plaani.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid​​

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama

1. eriala eksami 

 

KOMPOSITSIOON

 • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot 

 • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil

 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel

 • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

MUUSIKATEOORIA

 • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.

 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel

 • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. solfedžo testi

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

noorhelilooja1.webp
Õpetajad

Õpetajad