top of page

Kompositsioon, muusikateooria

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Katrin Aller

osakonna juhataja

katrin.aller@tmk.ee

noorhelilooja3.jpeg
Kompositsioon. Tutvustus

Tutvustus

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala õpilased omandavad teoreetilisi aineid ja muusikaajalugu süvendatult. Neile lisanduvad veel mitmed erialatsükli ained nagu vormiõpetus, uurimistöö, muusikakriitika alused, lektoritöö ja erinevate metoodikate alused. Oluline osa on klaveriõpingutel ning valikainetel.

Noored heliloojad astuvad oma teostega üles kooli kontsertidel, kevadtalvisel ühiskontserdil koos  MUBA õpilastega, festivalil „Eesti muusika päevad“ jms. Noortel teoreetikutel on võimalik ette kanda oma referaate või uurimistöid, sealhulgas traditsioonilisel noorte muusikateadlaste konverentsil Tallinnas.

Õpinguid elavdavad mitmesugused sündmused märtsis toimuval Elleri nädalal. Noored autorid esitlevad oma helitöid tavaliselt kahel kontserdil õppeaasta jooksul - detsembris ja õppeaastat kokkuvõtval ulatuslikumal kontserdil juunis. 

Lisaks tavapärasele heliloomingule on võimalik tegeleda elektroonilise või elektro-akustilise kompositsiooniga. 

​Pärast lõpetamist võid jätkata õpinguid muusikakõrgkoolis. Saad spetsialiseeruda väga erinevatele valdkondadele: helilooja, helindaja, elektrooniline muusika, muusikateoreetik, muusikaajaloolane, mitmesuguste muusikavaldkondade õpetaja, töö muusikaraamatukogudes jm.    

​Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena.

Kompositsiooni või muusikateoreetiku eriala õpilane peab läbima komponisti või muusikateoreetiku õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

noorhelilooja.jpeg
Kompositsioon. Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse).

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid​​

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama erialaeksami 

 

KOMPOSITSIOON

​Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

1. Motivatsioonikiri (ca 150 sõna, võtta kaasa sisseastumiseksamile), mis puudutab küsimusi: 

 • milline on varasem kokkupuude muusika komponeerimisega

 • millised on muusikalised eeskujud

 • miks just see eriala

Sarnaseid teemasid käsitleb ka kohapeal aset leidev vestlus.

 

2. Klaveril palutud teoste mängimine (mõlemal erialal):

 • polüfooniline teos (kui õpilaskandidaat eelnevalt klaverit õppinud ei ole või on sellekohane õpiaeg olnud hästi põgus, võib küsitud teos olla lihtne kahehäälne inventsioon vms.)

 • suurvormi osa (samuti võimalik valida vajadusel mõni eriti kerge sonatiini osa).

 

Klaveri (korralik) mängutase on eeldatav põhjusel, et järgnevas õppetöös kujuneb suur osa klaveripõhiseks ning liiga madal tase ei luba tõenäoliselt saavutada vajaminevat harmoonias, partituuri lugemises jms.

 

3. Varem kirjutatud teoste tutvustamine. Hinnatakse:

 • teose ja ideede olemasolu üldiselt

 • teostust, vormistust

 • sisseastumise ajaks omandatud tehnilisi oskusi

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

MUUSIKATEOORIA

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

1. Motivatsioonikiri (ca 150 sõna, võtta kaasa sisseastumiseksamile), mis puudutab küsimusi: 

 • milline on varasem kokkupuude muusikast mõtlemise ja kirjutamisega

 • millised oni huvipakkuvamad uurimisteemad

 • miks just see eriala

Sarnaseid teemasid käsitleb ka kohapeal aset leidev vestlus.

 

2. Klaveril palutud teoste mängimine (mõlemal erialal):

 • polüfooniline teos (kui õpilaskandidaat eelnevalt klaverit õppinud ei ole või on sellekohane õpiaeg olnud hästi põgus, võib küsitud teos olla lihtne kahehäälne inventsioon vms.)

 • suurvormi osa (samuti võimalik valida vajadusel mõni eriti kerge sonatiini osa).

 

Klaveri (korralik) mängutase on eeldatav põhjusel, et järgnevas õppetöös kujuneb suur osa klaveripõhiseks ning liiga madal tase ei luba tõenäoliselt saavutada vajaminevat harmoonias, partituuri lugemises jms.

 

3. Kohapeal kirjutatav lühiessee (ca üks lehekülg) mõnel üldisel muusikat puudutaval teemal. Essee eesmärk on:

 • näha muusikast mõtlemise oskust lühikeses ja vabas vormis 

 • näha keelelisi oskusi

 • näha väikesemõõdulise teksti koostamise suutlikkust

Sofedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

noorhelilooja1.webp
Kompositsioon. Õpetajad

Õpetajad

Liisa
Elleri Muusikakool

Liisa