Tutvustus

Õpi komponistiks või muusikateoreetikuks!​

Pärast lõpetamist võid jätkata õpinguid muusikakõrgkoolis. Saad spetsialiseeruda väga erinevatele valdkondadele: helilooja, helindaja, elektrooniline muusika, muusikateoreetik, muusikaajaloolane, mitmesuguste muusikavaldkondade õpetaja, töö muusikaraamatukogudes jm.    

Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena.

Kandideeri julgelt!

 

Sisseastumiste 

kuupäevad 2021

 • Põhivastuvõtu sisseastumiseksamid 28.-29. juunil 2021​​

 

Mida pead tegema sisseastumiseks

Esitama vajalikud dokumendid

 • Sisseastumisavaldust Poska-Elleri ühisõppesse saab alates 1. aprillist 2021 täita siin,   tavaõppesse saab avaldust esitada alates 1. juunist 2021

 • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

 • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

 • Foto tehakse kohapeal

 • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF)

 

Sooritama

1. eriala eksami 

 

KOMPOSITSIOON

 • ükskõik millises vormis kompositsioon(id), esitada noot 

 • tutvustada varem kirjutatud teost/teoseid sõnaliselt või elava/salvestatud ettekande abil

 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel

 • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

MUUSIKATEOORIA

 • tutvustada mõnd oma varem koostatud muusikaajaloolist või muusikateoreetilist referaati, uurimistööd vms.

 • kollokvium üldmuusikalistel teemadel

 • klaveril polüfooniline vorm (nt prelüüd ja fuuga J. S. Bachi HTK-st), suurvormi osa (nt ühe Viini klassiku sonaadi osa)

2. solfedžo testi

VASTUVÕTUTINGIMUSED

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, ain.tarro@tmk.ee 

 

Mida õpitakse?

 

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala õpilased omandavad teoreetilisi aineid ja muusikaajalugu süvendatult. Neile lisanduvad veel mitmed erialatsükli ained nagu vormiõpetus, uurimistöö, muusikakriitika alused, lektoritöö ja erinevate metoodikate alused. Oluline osa on klaveriõpingutel ning valikainetel.

 

Noored heliloojad astuvad oma teostega üles kooli kontsertidel, kevadtalvisel ühiskontserdil Otsa-kooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilastega, festivalil „Eesti muusika päevad“ jms. Noortel teoreetikutel on võimalik ette kanda oma referaate või uurimistöid, sealhulgas traditsioonilisel noorte muusikateadlaste konverentsil Tallinnas.

 

Õpinguid elavdavad mitmesugused sündmused märtsis toimuval Elleri nädalal. Noored autorid esitlevad oma helitöid tavaliselt kahel kontserdil õppeaasta jooksul - detsembris ja õppeaastat kokkuvõtval ulatuslikumal kontserdil juunis. 

Lisaks tavapärasele heliloomingule on võimalik tegeleda elektroonilise või elektro-akustilise kompositsiooniga. 

Kompositsiooni või  muusikateooria eriala õpilane peab läbima komponisti või muusikateoreetiku õppekava.

Kuidas ja kus õpitakse?

Elleri muusikakooli hoone koosneb vanast ja uuest, 2014. aasta sügisel avatud õppekorpusest. Hoones on kolm saali - kammer-ehk väike saal, Elleri saal ning Tubina saal. Uues õppekorpuses on 1440 ruutmeetrit kasulikku pinda -  avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning 230-kohaline Tubina saal suure lava ja rõduga. Majas on lift, kuhu mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on mõeldud pillide transpordile, kuna orkestristuudio asub teisel korrusel. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii. 

Sul on võimalus kuulata oma teoste ettekandeid harukordselt hea akustikaga Tubina saalis. 

Õppeperioodi jooksul on sul võimalus osaleda rohketes meistriklassides.

 

Õpetajad

Katrin Aller

OSAKONNA JUHATAJA, SOLFEDZO, MUUSIKATEOORIA, MUUSIKALISED VORMID, INSTRUMENTIDE TUNDMINE, MUUSIKAAJALUGU, KOMPOSITSIOON, MUUSIKAAJALOO ÕPETAMISE JA LEKTORITÖÖ METOODILILSED ALUSED, PARTITUURI LUGEMINE, ORKESTRATSIOON

katrin.aller@tmk.ee

Age Veeroos

KOMPOSITSIOON, ELEKTROAKUSTILINE LOOMING

age.veeroos@tmk.ee

Liina Vainumetsa

 

Kompositsiooni ja muusikateooria kalender

 
 

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo