top of page

Digivahendite kasutamine huvikooli muusikaõppes

KAASRAHASTANUD.png

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja
mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

1000017691.jpg

Aeg: 15. - 16. august ja 11. - 12. oktoober 2024
 

Toimumiskoht: Heino Elleri Muusikakool
 

Grupi suurus: 16 - 20 inimest
 

Koolituse maksumus: tasuta
 

Sihtrühm: Muusikakoolide õpetajad ja muusika huviringide juhendajad
 

Õppe alustamise nõuded: Keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseharidus muusika valdkonnas. Kõrghariduse korral peab õppe alustamiseks olema lõpetamisest möödunud 10 aastat. Algtasemel arvutikasutamise oskus.
 

Koolitajad:

Kaarel Kuusk - lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja BMF ühisõppekava Sound Engineering Arts magistriõppe. Töötab Heino Elleri Muusikakoolis helistuudio juhatajana; erinevate muusikatehnoloogia ainete, notatsiooni ning rütmimuusikaosakonna ansambli õppejõuna. On Helilooja ja tegevmuusik. Teatrimaastikul aktiivne muusikaline kujundaja, muusik-näitleja.
Viimased 2023. aastal esietendunud lavastused: “Neljas õde” (teater Vanemuine); “Luikede järved”, “Lilli” (teater Must Kast); Läbi Linna Ülejõe (Tartu 2024 projekt). Igapäevaselt oma tegemistes digivahendite rakendaja ja uudsete lahenduste väljatöötaja.

Renee Trei - Heino Elleri Muusikakooli haridustehnoloog ning tegevmuusik. Tegev videomaailmas ülekannete ja salvestuste produktsioonis nii ürituste eel, ajal kui järel. Koolitamise kogemus üle 5 aasta.
 

Koolituse sisu:

 • Kuidas digivahendid võivad aidata meid muusikaõppes?

 • Muusikaliselt arendavad digikeskkonnad. Muusikaõpet toetavad salvestus-, helitöötlus- ja muusikaloome digikeskkonnad.

 • Muusikateooria, kuulmise ja rütmitaju arendamine digikeskkonnas.

 • Helisalvestus ja -töötlus arendamise ja edasiõpetamise eesmärgil.

 • Luuper ja luupimine. Improvisatsioon.

 • Lihtsa fono jm muusikalise materjali loomine digikeskkonnas.

 • Noodistamine. Notatsiooni (lisa)võimalused tänapäeval.

 • Heli- ja digitehnoloogia alused ning kasutusoskus (et toime tulla digivahendite kasutamisega).

 • Videotehnika alusteadmised ja võimalused muusikaõppe protsessi kaasamiseks.

 • Videosalvestus ja järeltöötlus.

 • Live-ülekande ja mitme kaameraga salvestuse režii ja tööprotsess.

Õppekavaga saate tuvuda SIIN


Registreeruda saate 10. augustini SIIN

 

Kui te registreerute kursusele, ei tähenda see automaatselt kursusele pääsu.
Kursusel osalejate valikul võetakse arvesse sihtrühma sobivust ja osaleja põhjendust täiendkoolituse vajalikkuse kohta.
Koolituskoha kinnituse saadame teile e-maili teel.
Koolituskohast saab ära öelda kuni 7 päeva enne koolituse algust.

 

Täiendav info kursuse toimumise ja kursusest osavõtutingimuste kohta:
Neili Peters-Meus
õppearendusspetsialist
neili.peters-meus@tmk.ee

tel 74 42408

bottom of page