top of page
ÕIS

Sisseastumise ajakava ja üldinfo

SisseastumistIngimused

Sisseastumised õppeaastaks 2024/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifoto, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

INFO SISSEASTUMISE KOHTA vastuvott@tmk.ee või tel. 7442405

Lisavastuvõtt vabadele kohtadele, 5. taseme jätkuõppesse

Lisavastuvõtt noorteosakonna 8.-9. klassi ja tulevikumuusikute arenguprogrammi

Esita avaldus 1.07-23.08.2024 vabadele kohtadele keskastmes ja jätkuõppes

Esita avaldus 1.07-20.08.2024 noorteosakonna 8.-9. klassi ja tulevikumuusikute arenguprogrammi

bottom of page