- Õppimine

VÕTA

VÕTA ehk Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

 • sisseastumisel;

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel;

 • õppekava vahetamisel;

 • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

 

VÕTA tingimused ja kord Heino Elleri Muusikakoolis on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

VÕTA taotluse saab esitada õppeinfosüsteemi kaudu.

TÄIENDAV INFO:

Õppekorralduse spetsialist Piret Hendrikson piret.hendrikson@tmk.ee, tel  7 423 705

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo