- Õppimine

VÕTA

VÕTA ehk Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

  • sisseastumisel;

  • poolelijäänud õpingute jätkamisel;

  • õppekava vahetamisel;

  • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

  • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

 

VÕTA tingimused ja kord Heino Elleri Muusikakoolis on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

VÕTA taotluse saab esitada õppeinfosüsteemi kaudu.

TÄIENDAV INFO:

Õppekorralduse spetsialist Piret Hendrikson piret.hendrikson@tmk.ee, tel  7 423 705