top of page
ELLERI AKTUS 34.jpg

HEV õppijatele pakutavad õppimisvõimalused

Vastuvõtuprotsessis püüame alati arvestada kandidaatide eripäraga. Elleri Muusikakoolis on alati õpetatud ka HEV (hariduslike erivajadustega õppijaid). Paremate valikute tegemiseks soovitame eelnevalt tutvuda Interpreedi https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10537249 või Rütmimuusiku https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10537193 kutsestandardiga, millel meie õppekavad põhinevad.

 

Heino Elleri Muusikakoolis õppimise juures on oluline õppija vabadus ja vastutus oma õpingute juhtimises. Muukeelsetele õppijatele korraldame eesti keele lisatunde.

Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust õpingute lõpetamisel erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Koos eriliste õpilastega on aasta-aastalt suurenenud meie õpetajate teadmised kui oskused HEV õppijatele õppetöö jõukohaseks muutmises ja neile vajaliku toe pakkumises. Koolis töötab õppenõustaja ja psühholoog, kes samuti õppijaid toetavad.

bottom of page