top of page
ÕIS

Sisseastumiseksamid ja õppimisvõimalused

Sisseastumiseksamite nõuded

Eksaminõuded erialade kaupa

Õppimisvõimalused

PÕHIHARIDUSE JÄRGSELT 

klassika, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialadel

  • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 4 aastat, lõpetajad saavad lisaks kutseharidusele üldkeskhariduse Elleri koolist. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon ja saadakse lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta.

  • Ühisõppes Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga, õppeaeg 3 aastat, kutseharidus omandatakse Heino Elleri Muusikakoolis ja üldkeskharidus Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon, lõputunnistus keskhariduse omandamise kohta saadakse Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist.

  • Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon. Üldkeskharidus omandatakse soovi korral paralleelselt mõnes üldhariduskoolis. 

KESKHARIDUSE JÄRGSELT

klassika, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialadel

  • Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon.

JÄTKUÕPE

pilli- või lauluõppe juhendaja ja koorijuhtimise erialadel

  • Jätkuõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta. Õppimaasumise eelduseks on vastava eriala 4. taseme kutse või sellele vastavate kompetentside olemasolu. Võimalik õppida töö kõrvalt.

TÄIENDAV INFO:

Õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

Õppimisvõimalused
bottom of page