top of page
ÕIS

Akordion, harf,
kannel, kitarr

AKTUS 9.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Akordioni, kandle, kitarri, harfi osakonnas valmistatakse ette interpreete ja muusikakoolide õpetajaid. Oluline on nii soolo kui koosmängu oskus. Neid oskusi arendatakse eriala, orkesteri, erialaansambli ja kammeransambli tundides.

Õppimisvõimalusi avardab laialdane hulk valikaineid. Mõõtu saab võtta nii kodu- kui välismaistel konkurssidel ning täiendada end meistrikursustel. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides. Õpingud lõpevad  eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Kitarri, akordioni, harfi või kandle eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

AKORDIONTutvustus
DSC05196.jpg
AKORDIONSisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mai 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama

1. eriala eksami 

AKORDION

 • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)

 • noodilugemise katse*

 • heliredelid*

KITARR

 • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland  „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)

 • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näide: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)

 • Etüüd või karakterpala (näide: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)

 • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)

KANNEL

 • 1 osa suurvormist

 • polüfoonilise iseloomuga pala

 • 1 pala

 • Heliredelid (kuni 4 märgiga)

 

​2. solfedžo testi

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

AKTUS 8.jpg
AKORDIONÕpetajad

Õpetajad

bottom of page