top of page
ÕIS

Akordion, harf,
kannel, kitarr

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Lilian Langsepp

osakonna juhataja

lilian.langsepp@tmk.ee

AKTUS 9.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Akordioni, kandle, kitarri, harfi osakonnas valmistatakse ette interpreete ja muusikakoolide õpetajaid. Oluline on nii soolo kui koosmängu oskus. Neid oskusi arendatakse eriala, orkesteri, erialaansambli ja kammeransambli tundides.

Õppimisvõimalusi avardab laialdane hulk valikaineid. Mõõtu saab võtta nii kodu- kui välismaistel konkurssidel ning täiendada end meistrikursustel. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides. Õpingud lõpevad  eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Kitarri, akordioni, harfi või kandle eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

AKORDIONTutvustus
DSC05196.jpg
AKORDIONSisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama erialaeksami 

Üldnõuded: 

 • üks komplekt sisseastumise kava noote paberkandjal esitada eksamikomisjonile enne eksamit 

 • kui on seade, tuleb lisada seade autor 

 • heliredeli elementide mängimine vajadusel tehnilise taseme kontrolliks, vastavalt iga eriala nõuetele 

 • eriala eksami kava esitatakse peast

 

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus erialade kaupa:

 

KLASSIKALINE KITARR

1. Erialaeksam

 • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)

 • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näited: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)

 • Etüüd või karakterpala (näited: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)

 • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (näited: J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)

2. Näitlik solfedžo test

 

AKORDION

1. Erialaeksam

3 erineva karakteriga pala: 

 • Renessanss- või barokkajastu pala (näited: J. S. Bach Inventsioonid, Sinfooniad või HTK, D. Scarlatti sonaadid, F. Couperini klavessiiniteosed jt; standardbassidega instrumentidel mängides on aktsepteeritavad väiksemad vormid ja prelüüdid) 

 • Tehniline pala (näited: M. Moszkowski - Tarantella, I. Albeniz - Asturias, F. Schubert – Mesilane. Sobivat repertuaari leiab ka näiteks etüüdide, skertsode ja tarantellade repertuaarist. See pala peab näitama üldist klaviatuuritehnika valdamist ja parimal juhul sisaldama mõnda spetsiifilist akordionimängu tehnikat)

 • Pala vabal valikul

 • Meloodiabassidega akordioni mängijatele on soovitus esitada ka üks 20.-21. sajandi autori suurvorm (näited: N. V. Bentzon - Loomaaias, V. Zolotarjov - Lastesüidid, T. Lundqvist - Botany Play)

2. Solfedžo test

 

KANNEL

1. Erialaeksam

 • üks osa suurvormist või polüfooniline pala (võimalusel mõlemad)

 • üks pala

 • heliredelid – vajadusel tehnilise taseme kontrollimiseks, kuni nelja märgiga, nõuded on esitatud õppekavas.

 

Eriala eksami nõuetele vastavate palade näited: 

 • M. Grandjany – „Petite suite classique“

 • J. S. Bach – Prelüüd tšellosüidist nr 1 G-duur, BWV 1007 

 • A. Männik – „Jäälilled“ tsüklist „Aastaring“ 

 • L. Brouwer – „Estudio XII“

 • J. L. Dussek – Sonaat c-moll

 • J. Vanhall – „Andante cantabile“

 • R. Pajusaar – „Vastuolu“

 • V. Kotov – Etüüd

 • G. Ph. Telemann – Fantaasia d-moll 

 • G. Fr. Händel – Fugetta D-duur 

 • U. Sisask – „Veomehetäht“ tsüklist „Tähistaevatsükkel lastele“ või „Vähk“ tsüklist 

 • „Sodiaak“

 • P. Tšaikovski – „Lapsehoidja jutustus“ tsüklist „Lastealbum“, op. 39 nr 19 

2. Solfedžo test

 

HARF

 1. Erialaeksam 

Ulatusliku suurvormi kõrval võib mängida lühemad ja lihtsamad polüfoonilised jt palad ja vastupidi –  suurvormi osa või tehniliselt lihtsama suurvormi kõrval peavad teised teosed olema tehniliselt keerulisemad ja ulatuslikumad. 

 • suurvorm, tsükkel, või teema ja variatsioonid (näited: J. A. Kirchhoff Musikalische Hand-Stücken für die Harfe: süit vabal valikul, N. Bochsa Rondo, M. Grandjany – „Petite suite classique“)

 • polüfooniline teos barokkajastust (näited: G. F. Händel Sonaat B-duur, J. S. Bach „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ kantaadist BWV 147, J. S. Bach HTK I Prelüüd C-duur, D. Scarlatti Sonate en do, ad. D. Bouchaud)

 • laulva karakteriga pala ja 20.-21. saj heliloojate väikevorm (näited: Cl. Kuhn palad tsüklitest „Ebbe und Flut“, C. Pampuch Blaue Diamanten, Shiff am Horizont, U. Sisask palad tsüklist „Kapella“, iiri jt rahvaste muusika seaded harfile, Palad B. Andrès’ tsüklist „Aquatintes“)

Ulatusliku suurvormi kõrval võib mängida lühemad ja lihtsamad polüfoonilised jt palad ja vastupidi –  suurvormi osa või tehniliselt lihtsama suurvormi kõrval peavad teised teosed olema tehniliselt keerulisemad ja ulatuslikumad. 

2. Solfedžo test

Hindamiskriteeriumid:

 

 • igat kriteeriumit hinnatakse 10-palli süsteemis

 • punktisumma jagatakse 5, saadakse lõpptulemus 10-palli süsteemis. Komakohad 0-4 ümardatakse allapoole, 5-9 ümardatakse ülespoole. 

 • sisseastumise lävend on 6, aga õppekohtade piiratuse tõttu võetakse vastu kõrgema punktisummaga kandidaadid

 • kandidaatide sama punktisumma korral tehakse lõplik otsus komakohtade põhjal

 • heliredeli elementide mängimine vajadusel tehnilise taseme kontrolliks, vastavalt iga eriala nõuetele 

*Kava raskusastme hindamisel võetakse arvesse erialal läbitud õppeaastate arvu

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

AKTUS 8.jpg
AKORDIONÕpetajad

Õpetajad

bottom of page