ÕIS
DSC05196.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Tule õpi akordioni, kandle või kitarri interpreediks!​

Saa ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks õpetajana muusikakoolis. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides.    

Õpingud lõpevad  eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Kandideeri julgelt!

 
 

Mida pead tegema sisseastumiseks

Esitama vajalikud dokumendid

 • Sisseastumisavaldust saab täita siin.

 • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

 • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

 • Foto saab üles laadida SAISis või teha kohapeal

 • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine ​(PDF) (Word)

 

Sooritama

1. eriala eksami 

 

AKORDION

 • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)

 • noodilugemise katse*

 • heliredelid*

KITARR

 • Polüfoonia: renessanss- või barokiajastu lautopala (näited: J. A. De Logy „Capriccio“ või J. Dowland  „Sick Tune“ või G. Fr. Händel „Prelude in C“)

 • Klassikalis-romantilise ajastu kitarripala (näide: M. Carcassi Valss, op. 23 nr. 9 või M. Giuliani Divertimento, op. 40 nr. 23)

 • Etüüd või karakterpala (näide: A. Carlevaro Microstudy n. 1 või F. Sor Andante, op. 44 nr. 15)

 • 20.-21. saj. heliloojate väikevorm (J. Mirtenbaum Zenamon „Bossa“ või N. Kraft „Reminiscence“)

KANNEL

 • 1 osa suurvormist

 • polüfoonilise iseloomuga pala

 • 1 pala

 • Heliredelid (kuni 4 märgiga)

 

​2. solfedžo testi

VASTUVÕTUTINGIMUSED

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, ain.tarro@tmk.ee 

 

Mida õpitakse?

Akordioni, kandle, kitarri osakonnas valmistatakse ette interpreete ja muusikakoolide õpetajaid. Oluline on nii soolo kui koosmängu oskus. Neid oskusi arendatakse eriala, orkesteri, erialaansambli ja kammeransambli tundides.

Õppimisvõimalusi avardab laialdane hulk valikaineid.

Mõõtu saab võtta nii kodu- kui välismaistel konkurssidel ning täiendada end meistrikursustel.

 

Akordioni, kandle, kitarri eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

 

Kuidas ja kus õpitakse?

Elleri muusikakooli hoone koosneb vanast ja uuest, 2014. aasta sügisel avatud õppekorpusest. Hoones on kolm saali - kammer-ehk väike saal, Elleri saal ning Tubina saal. Uues õppekorpuses on 1440 ruutmeetrit kasulikku pinda -  avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning 230-kohaline Tubina saal suure lava ja rõduga. Majas on lift, kuhu mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on mõeldud pillide transpordile, kuna orkestristuudio asub teisel korrusel. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii. 

Sul on võimalus esineda nii soolokontsertidel kui ansamblis. Sind ootab esinema harukordselt hea akustikaga Tubina saal.

Õppeperioodi jooksul on sul võimalus mõõtu võtta kodu- ja välismaistel konkurssidel, osa võtta rohketest meistriklassidest.

 

Õpetajad

fail (3 of 43).jpg

Ruth Kuhi

OSAKONNA JUHATAJA, KANNEL

ruth.kuhi@tmk.ee

Peep Peterson

KLASSIKALINE KITARR

peep.peterson@tmk.ee

tiina-vc3a4lja.jpg

Tiina Välja

AKORDION

tiina.valja@tmk.e.

 

Akordioni, kitarri, kandle kalender