top of page
ÕIS

Keelpillid

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

 

KONTAKT

Kristel Eeroja-Põldoja

osakonna juhataja

kristel.eeroja-poldoja@tmk.ee

Violin%20Players_edited.jpg

Tutvustus

Keelpilliosakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello või kontrabassi interpreediks. Lisaks erialale harjutatakse  koosmängu ansamblis ja orkestris. Õpitakse ka keelpillimuusika ajalugu, keelpillide õpetamise metoodikat jm. Oluline osa on lavakogemuse saamiseks esinemistel. Õppeperioodi jooksul on võimalus mõõtu võtta kodu- ja välismaistel konkurssidel, osaleda rohketes meistriklassides.

Õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks solistina, orkestris või õpetajaametis.​

 

Õpingud lõpevad kammeransambli ja eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Keelpillli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
ELLERI AKTUS 34.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid

    • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

    • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

    • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

    • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

Sooritama

  • eriala eksami 

1 osa suurvormist

1-2 pala

2 erineva karakteriga etüüdi

1 heliredel

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

_untitled_ 9.jpg
Õppimine
Õpetajad

Õpetajad

Õpikeskkond