top of page
ÕIS

Keelpillid

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

Vilistlasi

 

KONTAKT

Kristel Eeroja-Põldoja

osakonna juhataja

kristel.eeroja-poldoja@tmk.ee

Violin%20Players_edited.jpg

Tutvustus

Keelpilliosakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello või kontrabassi interpreediks. Lisaks erialale harjutatakse  koosmängu ansamblis ja orkestris. Õpitakse ka keelpillimuusika ajalugu, keelpillide õpetamise metoodikat jm. Oluline osa on lavakogemuse saamiseks esinemistel. Õppeperioodi jooksul on võimalus mõõtu võtta kodu- ja välismaistel konkurssidel, osaleda rohketes meistriklassides.

Õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks solistina, orkestris või õpetajaametis.​

 

Õpingud lõpevad kammeransambli ja eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Keelpillli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

 

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
ELLERI AKTUS 34.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • 8.-16. mai 2024 (täpsem plaan), vastuvõtuavaldus SAISis 11. märtsist kuni 7. maini 2024 (vastuvõtt Poska-Elleri ühisõppesse, tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse).

 • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama sisseastumiseksami

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

Viiul, vioola

1. Erialaeksam: 

 • heliredel (heliredel, kolmkõlad, septakordid, tertsid, sekstid, oktavid)

 • 2 erineva tehnikaga etüüdi

 • suurvorm (kontserdi I või II ja III osa, fantaasia või variatsioonid)

 • pala

2. Motivatsioonikiri (võtta kaasa sisseastumiseksamile)

3. Prima vista

 

Tšello, kontrabass

1. Erialaeksam:

 • heliredel (heliredel, kolmkõlad)

 • 1 etüüd

 • suurvorm (kontserdi I või II ja III osa, variatsioonid)

 • pala

2. Motivatsioonikiri (võtta kaasa sisseastumiseksamile)

3. Prima vista

Hindamiskriteeriumid:

Lõpphinde maksimumpunktid 10

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

_untitled_ 9.jpg
Õpetajad

Õpetajad