top of page
ÕIS

Keelpillid

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

 

KONTAKT

Kristel Eeroja-Põldoja

osakonna juhataja

kristel.eeroja-poldoja@tmk.ee

Violin%20Players_edited.jpg

Tutvustus

Keelpilliosakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello või kontrabassi interpreediks. Lisaks erialale harjutatakse  koosmängu ansamblis ja orkestris. Õpitakse ka keelpillimuusika ajalugu, keelpillide õpetamise metoodikat jm. Oluline osa on lavakogemuse saamiseks esinemistel. Õppeperioodi jooksul on võimalus mõõtu võtta kodu- ja välismaistel konkurssidel, osaleda rohketes meistriklassides.

Õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks solistina, orkestris või õpetajaametis.​

 

Õpingud lõpevad kammeransambli ja eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Keelpillli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
ELLERI AKTUS 34.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad mais 2023 (kuupäev täpsustamisel), 26. juunil 2023 ja augustis 2023 (kuupäev täpsustamisel).

Sisseastumiseks pead

Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus

Sisseastumisavaldust saab täita siin.

  • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

  • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

  • Foto saab üles laadida SAISis või teha kohapeal

  • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF) (Word)

 

Sooritama

  • eriala eksami 

1 osa suurvormist

1-2 pala

2 erineva karakteriga etüüdi

1 heliredel

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

_untitled_ 9.jpg
Õppimine
Õpetajad

Õpetajad

Õpikeskkond