top of page
ÕIS
kuldsed-noodid.jpg

Ettevalmistuskursus

Ettevalmistuskursus

Solfedžo ettevalmistuskursus 

Solfedžo ettevalmistuskursus sisseastumiseks õppeaastaks 2023/2024 on lõppenud!

Ettevalmistamisel on uus kursus sisseastumise valmistumiseks õppeaastaks 2024/2025. 

Kursus on sulle, kui sul on:

- jäänud pikem vahe muusikaõpingutesse

- senine muusikaline ettevalmistus ebapiisav kooli õppima asumiseks

 

Solfedžo kursus toimub Heino Elleri Muusikakoolis (Lossi 15, Tartu) novembrist maini kontakttundidena 

 

Igal kohtumisel toimub õppetöö kahe 90-minutise sessioonina.

Kursusel käsitletavad teemad: 

  • Noodikirja põhielemendid

  • Viiuli- ja bassivõti

  • Laadid (duur ja molli erinevad kujud) ja helistikud

  • Intervallid ja akordid (laadis ja laadiväliselt) 

  • Vältused ja rütmid, lihtsamad taktimõõdud

  • Meloodia- ja rütmidiktaat

  • Akordide järgnevus

  • Noodist laulmine

 

Kursuse viivad läbi õpetajad Küllike Joosing ja Mariell Piispea.

 

Maksumuse info:

Kursuse maksumus on 150 eurot ja hind sisaldab lisaks eelpool mainitud aegadele boonusena ka kahte lisatundi kokkulepitud aegadel juunis 2024, see on enne sisseastumiseksameid.

Kursuse eest saab maksta kahes osas: novembris 70 eurot ja veebruaris 80 eurot.

 

Enne kursustele registreerumist palun tutvu kindlasti eriala ja solfedžo sisseastumise nõuetega SIIN

 

Kontakt: 

mariell.piispea@tmk.ee 

kullike.joosing@tmk.ee 

bottom of page