top of page
ÕIS
kuldsed-noodid.jpg

Ettevalmistuskursus

Ettevalmistuskursus

Ettevalmistuskursus 

Registreerumine ettevalmistuskursusele sisseastumise valmistumiseks õppeaastaks 2024/25 ON LÕPPENUD.

 

Tasulise ettevalmistuskursuse eesmärk on valmistada soovijad ette kooli keskastme sisseastumiseksamiteks solfedžos ja erialas.  

Kursus on sulle, kui sul on:

- jäänud pikem vahe muusikaõpingutesse

- senine muusikaline ettevalmistus ebapiisav kooli õppima asumiseks.

 

Solfedžo kursus toimub Heino Elleri Muusikakoolis (Lossi 15, Tartu) novembrist maini kontakttundidena.

Kursuse toimumise kuupäevad

2023: 4.11, 18.11, 2.12, 16.12,

2024: 13.01, 3.02, 17.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 4.05

Igal kohtumisel toimub õppetöö kahe 90-minutise sessioonina.

Kellaajad: 11.00-12.30 ja 13.00-14.30. Klassid A216 ja A221.

Kursusel käsitletavad teemad: 

  • Noodikirja põhielemendid

  • Viiuli- ja bassivõti

  • Laadid (duur ja molli erinevad kujud) ja helistikud

  • Intervallid ja akordid (laadis ja laadiväliselt) 

  • Vältused ja rütmid, lihtsamad taktimõõdud

  • Meloodia- ja rütmidiktaat

  • Akordide järgnevus

  • Noodist laulmine

 

Kursuse viivad läbi õpetajad Mariell Piispea ja Terje Heido-Rosenberg.

 

Maksumuse info:

Kursuse maksumus on 150 eurot ja hind sisaldab lisaks eelpool mainitud aegadele boonusena ka kahte lisatundi kokkulepitud aegadel juunis 2024 enne sisseastumiseksameid.

Kursuse eest saab maksta arve alusel kahes osas: novembris 70 eurot ja veebruaris 80 eurot. 

Erialatund toimub osalejaga kokkuleppel ja selle hind on 18 eurot (45 minutit).  Kursusetasu ei kuulu tulumaksutagastuse alla. 

 

Oled kursusele registreerunud pärast esimese osamakse tasumist. Enne kursustele registreerumist palun tutvu kindlasti eriala ja solfedžo sisseastumise nõuetega SIIN

 

Täiendav info õppeosakonna juhatajalt Piret Hendriksonilt  tel +372 744 2405 

piret.hendrikson@tmk.ee 

bottom of page