top of page
ÕIS

Klassikaline laul

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

Vilistlasi

KONTAKT

Viviane Kallaste

osakonna juhataja

viviane.kallaste@tmk.ee

DSC05412_edited.jpg

Tutvustus

​Klassikalise laulu eriala õpilased omandavad laiahaardelise erialase ja üldmuusikalise hariduse. Õpitakse soolo- ja ansamblilaulu, kõnetehnikat, näitlejameisterlikkust, lavalist liikumist. Lavapraktikat saadakse muusikaetendustega.
2015/2016 kevadsemestril taaselustus koolide vaheline konkurss. Regulaarselt toimuvad  meistrikursused ja  konsultatsioonid. Alates 2001. aastast on peaaegu iga-aastane külaline prof. Eva Märtson Saksamaalt.

Kooli õpilased on leidnud nii õpingute ajal kui ka pärast lõpetamist rakendust Vanemuise teatris. Kooli järgselt on leitud tööd ka Estonia teatris, RAMis ja Filharmoonia Kammerkooris. Klassikalise laulu osakonnas saad ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks solistina, koorilauljana, õpetajana või mujal.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides.    

Õpingud lõpevad klassikalise laulu eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.​

Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

LAUL Tutvustus
DSC05118.jpg
LAUL Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • 8.-16. mai 2024 (täpsem plaan), vastuvõtuavaldus SAISis 11. märtsist kuni 7. maini 2024 (vastuvõtt Poska-Elleri ühisõppesse, tavaõppesse ja 5. taseme ätkuõppesse).

 • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama sisseastumiseksamid

 

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus

 

Erialaeksam

 • 2 klassikalist laulu või rahvalaulu

 • 1 luuletus vabal valikul

 • 1 näitlejaetüüd kohapeal antud teemal

 • vestlus muusika ja teatri ning õppima asumise motivatsiooni teemadel

 

Hindamiskriteeriumid

Solfedžo testi peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

DSC05145.jpg
LAUL Mida õpitakse
LAUL õpetajad

Õpetajad