top of page
ÕIS

Klassikaline laul

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Viviane Kallaste

osakonna juhataja

viviane.kallaste@tmk.ee

DSC05412_edited.jpg

Tutvustus

​Klassikalise laulu eriala õpilased omandavad laiahaardelise erialase ja üldmuusikalise hariduse. Õpitakse soolo- ja ansamblilaulu, kõnetehnikat, näitlejameisterlikkust, lavalist liikumist. Lavapraktikat saadakse muusikaetendustega.
2015/2016 kevadsemestril taaselustus koolide vaheline konkurss. Regulaarselt toimuvad  meistrikursused ja  konsultatsioonid. Alates 2001. aastast on peaaegu iga-aastane külaline prof. Eva Märtson Saksamaalt.

Kooli õpilased on leidnud nii õpingute ajal kui ka pärast lõpetamist rakendust Vanemuise teatris. Kooli järgselt on leitud tööd ka Estonia teatris, RAMis ja Filharmoonia Kammerkooris. Klassikalise laulu osakonnas saad ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks solistina, koorilauljana, õpetajana või mujal.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides.    

Õpingud lõpevad klassikalise laulu eriala lõpueksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.​

Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

LAUL Tutvustus
DSC05118.jpg
LAUL Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama

  • eriala eksami 

1-2 klassikalist laulu või rahvalaul

1 luuletus vabal valikul

1 näitlejaetüüd antud teemal

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

DSC05145.jpg
LAUL Mida õpitakse
LAUL õpetajad

Õpetajad

Veel infot

Vilistlane Priit Volmer
Elleri Muusikakool

Vilistlane Priit Volmer