top of page
ÕIS

Kooridirigeerimine

DSC05337.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Kooridirigeerimise osakonnas saab õppida koori dirigendiks.​ Õpilane saab  ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks koorijuhina, muusika-, solfedžo-, teooriaõpetajana või kutselise koori lauljana.​

Kooridirigeerimise eriala on huvitav ja vaheldusrikas. Praktilisi kogemusi saavad õpilased nii lauljana kui ka dirigendina kooli lammerkooris ja kontsertkooris. Oma oskusi saavad õpilased näidata ja end teistega võrrelda kooridirigentide kolme kooli konkursil.

Õpingud lõpevad  kooridigeerimise lõpueksamiga, mis sisaldab praktilist tööd kooriga ja kontserti ettevalmistatud koori ja kavaga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme koorijuhi kutse.

Kooridirigeerimise eriala õpilane peab läbima koorijuhi õppekava.

Vaata koorijuhi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata koorijuhi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 koorijuhi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 koorijuhi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
Õppimine
PAULUSE KIRIK 21.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

    • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

    • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

    • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

    • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama

  • eriala eksami 

Peast juhatada Tšehhi rahvalaulu „Kevadaeg” (PDF), mis antakse konsultatsioonis, samuti mängida antud laulu klaveril ning laulda antud laulu kõiki häälepartiisid

mängida üks pala klaveril

laulda üks varem ettevalmistatud laul (rahvalaul vms) ilma saateta

vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee

Inimesed

Õpetajad
Vilistlasi, õpilasi

Vilistlasi, õpilasi