top of page
ÕIS

Kooridirigeerimine

DSC05337.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Kooridirigeerimise osakonnas saab õppida koori dirigendiks.​ Õpilane saab  ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks koorijuhina, muusika-, solfedžo-, teooriaõpetajana või kutselise koori lauljana.​

Kooridirigeerimise eriala on huvitav ja vaheldusrikas. Praktilisi kogemusi saavad õpilased nii lauljana kui ka dirigendina kooli lammerkooris ja kontsertkooris. Oma oskusi saavad õpilased näidata ja end teistega võrrelda kooridirigentide kolme kooli konkursil.

Õpingud lõpevad  kooridigeerimise lõpueksamiga, mis sisaldab praktilist tööd kooriga ja kontserti ettevalmistatud koori ja kavaga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme koorijuhi kutse.

Kooridirigeerimise eriala õpilane peab läbima koorijuhi õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
Õppimine
PAULUSE KIRIK 21.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

  • 8.-16. mai 2024 (täpsem plaan), vastuvõtuavaldus SAISis 11. märtsist kuni 7. maini 2024 (vastuvõtt Poska-Elleri ühisõppesse, tavaõppesse ja jätkuõppesse.

  • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja jätkuõppesse)

  • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

Sooritama sisseastumiseksami

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

Ettevalmistatud pala dirigeerimine, partituuri mängimine ning partiide laulmine - vaadeldakse lavalist olekut, eneseväljendusoskust ja interpretatsiooni, musikaalsust. 

Olulised on: väljendusrikkus,dünaamika ning nooditeksti täpsus nii mängimisel kui laulmisel, laulmisel lisaks intonatsioon, diktsioon. 

Klaveripala esitamine - musikaalsus, tehniline võimekus, eneseväljendusoskus, nooditäpsus.

Ettevalmistatud pala laulmine - intonatsioon, häälejuhtimine, eneseväljendus, diktsioon. 

Vestlus erialavalikust- erialavaliku põhjused ja motivatsioon, teadmised Eesti koorikultuurist ja selle olulisusest tänapäeval ning meie kultuuriloos üldisemalt. 

Hindamiskriteeriumid:

Lõpphinde maksimumpunktid 10

Solfedžo testi peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

Inimesed

Õpetajad