ÕIS

Kooridirigeerimine

Tutvustus

Sisseastumine

Inimesed

Koorijuhid Instagramis

KONTAKT

Küllike Joosing

osakonna juhataja

kullike.joosing@tmk.ee

DSC05337.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Tutvustus

Kooridirigeerimise osakonnas saab õppida koori dirigendiks.​ Õpilane saab  ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis või tööks koorijuhina, muusika-, solfedžo-, teooriaõpetajana või kutselise koori lauljana.​

Kooridirigeerimise eriala on huvitav ja vaheldusrikas. Praktilisi kogemusi saavad õpilased nii lauljana kui ka dirigendina kooli lammerkooris ja kontsertkooris. Oma oskusi saavad õpilased näidata ja end teistega võrrelda kooridirigentide kolme kooli konkursil.

Õpingud lõpevad  kooridigeerimise lõpueksamiga, mis sisaldab praktilist tööd kooriga ja kontserti ettevalmistatud koori ja kavaga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme koorijuhi kutse.

Kooridirigeerimise eriala õpilane peab läbima koorijuhi õppekava.

Vaata koorijuhi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata koorijuhi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 koorijuhi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 koorijuhi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

 
PAULUSE KIRIK 21.jpg
 

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad mais 2023 (kuupäev täpsustamisel), 26. juunil 2023 ja augustis 2023 (kuupäev täpsustamisel).

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

  • ​Sisseastumisavaldust saab täita siin.

  • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

  • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

  • Foto saab üles laadida SAISis või teha kohapeal

  • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF) (Word)

 

Sooritama

  • eriala eksami 

Peast juhatada Tšehhi rahvalaulu „Kevadaeg” (PDF), mis antakse konsultatsioonis, samuti mängida antud laulu klaveril ning laulda antud laulu kõiki häälepartiisid

mängida üks pala klaveril

laulda üks varem ettevalmistatud laul (rahvalaul vms) ilma saateta

vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee

 

Inimesed