Kutseõppe, kutsekeskharidusõppe ja jätkuõppe kohta leiad täiendavat infot vastuvõtutingimustes. 

 

Kutseõppe õppekavad, õppeaeg 3 aastat 

interpreet

klassikaliste klaveri, oreli, keelpillide, puhkpillide, löökpillide, akordioni, kitarri, harfi, laulu erialad

rütmimuusik

rütmimuusika laulu ja rütmimuusika pillide erialad

 

Kutsekeskharidusõppe õppekavad,

õppeaeg 4 aastat

interpreet

klassikaliste klaveri, oreli, keelpillide, puhkpillide, löökpillide, akordioni, kitarri, harfi, laulu erialad

rütmimuusik

rütmimuusika laulu ja rütmimuusika pillide erialad

 

Jätkuõppe õppekavad, õppeaeg 1 aasta