ÕIS

Pilliõppe juhendaja jätkuõpe

Alates 2017. aasta sügisest saab Elleri Muusikakoolis õppida pilliõppe juhendajaks, mille lõpetanu saab pilliõppe juhendaja 5. taseme kutsetunnistuse. 

Üheaastasele õppekavale võib astuda igaüks, kellel omandatud muusikaline keskharidus instrumendiõppes.

Õppekava kaudu omandatakse instrumendi õpetamise alaseid teadmisi ja oskusi ning täiendatakse oma pillimänguoskusi. Toetavateks aineteks sellel teel on näiteks õppimise ja õpetamise alused, arengupsühholoogia, instrumendididaktika ning improvisatsioon. Individuaalsed tunnid noorte õpilastega mentorõpetaja juhendamisel annavad praktilise kogemuse õpetamisest. Samuti saab õppija baasteadmised karjääriplaneerimisest ja ettevõtlusest ning soovi korral on võimalik ettevõtlusega ka päriselt algust teha. Selleks on koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga ette valmistatud spetsiaalne Loovettevõtja baaskursus. Vaata ainet tutvustavat klippi:

 

 

 

 

 

Õppima on oodatud ka muusikakoolide õpetajad, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

Vastuvõtt (10-minutilise kava esitamine ja kollokvium) toimub 29. juunil 2021 koos vastava eriala sisseastumiseksamiga. Eelnevalt on vaja saata 27. juuniks essee teemal "Miks tahan saada pilliõppe juhendajaks" - täpsemad juhised on sisseastumisavalduse täitmise juures.

Täpsem info õppejuht Ain Tarro ain.tarro@tmk.ee, tel 7 423 384

 

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Sisseastumisavaldust saab alates 1. juunist 2021 täita siin.

 
 

Kooridirigeerimise eriala jätkuõpe

Alates 2019. aasta sügisest saab Heino Elleri muusikakoolis õppida üheaastasel jätkuõppe õppekaval, mille lõpetanu saab koorijuhi 5. taseme kutsetunnistuse. 

Üheaastasele õppekavale on oodatud õppima

  • keskastme koorijuhtimise eriala lõpetanud (koorijuht, tase 4)

  • töötavad koorijuhid-muusikaõpetajad, kellel on soov end erialaliselt täiendada


Võimalik õppida ka töötamise kõrvalt.

Sisseastumise nõuded

  • juhatada K. Türnpu laulu "Priiuse hommikul" (segakoor)

  • mängida antud laul klaveril transponeerimisvõimalusega sekundi piires üles või alla

  • juhatada kohapeal ettevalmistatud laul

  • laulda sellest laulust etteantud häälepartii

  • tutvustada enda visiooni ja vajadust antud erialatasemele õppima asumiseks


Vastuvõtt toimub 29. juunil 2021 koos kooridirigeerimise eriala sisseastumiseksamitega.

Täpsem info õppejuht Ain Tarro ain.tarro@tmk.ee, tel 7 423 384

Sisseastumisavaldust saab alates 1. juunist 2021 täita siin.