top of page
ÕIS
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Pilli- või lauluõppe juhendaja jätkuõpe

Alates 2017. aasta sügisest saab Elleri Muusikakoolis õppida pilliõppe juhendajaks, mille lõpetanu saab pilliõppe juhendaja 5. taseme kutsetunnistuse. Alates 2021. aasta sügisest saab lisaks õppida ka lauluõppe juhendajaks.  

Üheaastasele õppekavale võib astuda igaüks, kellel omandatud muusikaline keskharidus instrumendiõppes või soololaulus.

Õppekava kaudu omandatakse instrumendi või laulu õpetamise alaseid teadmisi ja oskusi ning täiendatakse oma pillimängu- või lauluoskusi. Õppima on oodatud ka muusikakoolide õpetajad, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilli- või lauluõppe metoodika alaselt täiendada. Toetavateks aineteks sellel teel on näiteks õppimise ja õpetamise alused, arengupsühholoogia, instrumendididaktika ning improvisatsioonididaktika. Individuaalsed tunnid noorte õpilastega mentorõpetaja juhendamisel annavad praktilise kogemuse õpetamisest.

Õppima on oodatud ka muusikakoolide õpetajad, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilli- või lauluõppe metoodika alaselt täiendada.

2022. aasta sügisel alustavad TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Heino Elleri Muusikakool koostööd, mille raames on 5. taseme kutseõppe lõpetamise järel võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus kultuuriakadeemia koolimuusika eriala pilliõppe juhendaja õppesuunal.

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemat plaani.

Sisseastumiseksamite nõuded

  • Erialaeksam, kus kandidaat esitab oma erialal 4 taseme lõpueksamiga sarnase kava pikkusega 15-20 minutit. Kava esitatakse peast. Noodist mängimine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel Elleri kooli vastava osakonna juhatajaga.

  • Vestlus-kollokvium

  • Essee teemal "Miks tahan õppida pilli- või lauluõppe juhendajaks". Essee tuleks saata hiljemalt 08.05.2023 (esimene vastuvõtt) või 25.06.2023 (teine vastuvõtt) meiliaadressile vastuvott@tmk.ee. Palume mitte unustada lisada oma nime.

NB! Heino Elleri Muusikakooli kutsehariduse- või kutsekeskhariduse õppekava 2023. aastal lõpetajad sisseastumiseksamit sooritama ei pea, kuid peavad saatma nõutud tähtajaks essee ning osalema vestlusel, mis toimub samal ajal kui erialakatse.

Täpsem info õppetöö arendusjuht Merli Kirsimäe vastuvott@tmk.ee, tel 7442408

Vaata õppekava koondfaili

Vaata 2022/2023 rakenduskava

Pilliõppe juhendaja jätkuõpe
Koorijuhtimise eriala jätkuõpe

Kooridirigeerimise eriala jätkuõpe

Alates 2019. aasta sügisest saab Heino Elleri Muusikakoolis õppida üheaastasel jätkuõppe õppekaval, mille lõpetanu saab koorijuhi 5. taseme kutsetunnistuse. 

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemat plaani.Üheaastasele õppekavale on oodatud õppima

  • keskastme koorijuhtimise eriala lõpetanud (koorijuht, tase 4)

  • töötavad koorijuhid-muusikaõpetajad, kellel on soov end erialaliselt täiendada


Võimalik õppida ka töötamise kõrvalt.

Sisseastumiseksamite nõuded

  • juhatada K. Türnpu laulu "Priiuse hommikul" (segakoor) või sama raskusastmega kooriteos ükskõik millisele kooriliigile

  • mängida antud laul klaveril transponeerimisvõimalusega sekundi piires üles või alla

  • juhatada kohapeal ettevalmistatud laul

  • laulda sellest laulust etteantud häälepartii

  • tutvustada enda visiooni ja vajadust antud erialatasemele õppima asumiseks

 

Vaata õppekava koondfaili

Vaata 2022/2023 rakenduskava

Vaata 2023 rakenduskava

Täpsem info õppetöö arendusjuht Merli Kirsimäe vastuvott@tmk.ee, tel 7442408

bottom of page