Kuhu pöörduda?

Õppejuht Ain Tarro (õppeosakonna ruum A128, ain.tarro@tmk.ee, tel +372 7423 384)

 • tunniplaan, sh õpperuumide jaotamine

 • rühmade koosseisud ja nimekirjad

 • õppetööga seotud avaldused

 • õppetoetuste määramine, õpilaste pingeread

Õppekorralduse spetsialist Piret Hendrikson (õppeosakonna ruum A126, piret.hendrikson@tmk.ee, tel  +372 7442 405)

 • kooli poolt väljastatavad tõendid, akadeemilised õiendid (kuni 5 tööpäeva)

 • õpilaspiletid

 • valikained

 • praktika-õpimapp

 • käskkirjad

 • TAHVEL ja kooli õpilaste register  

 • majutustoetus ja ühiselamu 

 • õppe- ja eritoetus

 • VÕTA

Korraldus- ja kommunikatsioonijuht Taimi Sild (ruum A124, taimi.sild@tmk.ee, tel +372 7442 403)

 • õpilasesinduse töö koordineerimine

 • õppetöövälised koolisisesed üritused

 • koolitoidu nimekirjad

 • esinemised väljaspool kooli

Arvutivõrgu kasutajatunnustega ja printeritega seotud probleemide korral aitavad

 • Jürgen Tina (ruum A315/316 it@tmk.ee, tel +372 7442 406, +372 5646 0475)   

 • Renee Trei (ruum A315/316 it@tmk.ee, tel +372 7442 406, +372 5830 9125)​

 

Kooli psühholoog Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses

 • otse ja privaatne pöördumine aja broneerimiseks tel +372 742 7555 või +372 555 174 27, Vaksali 14,  tnk@tnk.tartu.ee, öelda, et olete Elleri õpilane

Kooliarst Aija Landõr

 •  vastuvõtule tulemiseks tuleb kindlasti aeg eelnevalt kokku leppida telefonil +372 5229 700.

 •  vastuvõtt Raatuse Tervisekeskuses (Raatuse 21) kabinetis 416, E 13-15, K 14-15, N 12-14.

Õppekorralduseeskiri

Õppekorralduseeskiri on Heino Elleri Muusikakooli õppetöö põhidokument, mis reguleerib õppetöö korraldamisega seotud tegevusi eesmärgiga tagada õppetöö tõrgeteta, sihipärane ja seaduslik toimimine.

 

 • Tutvu õppekorralduseeskirjaga lähemalt siin.           

Kooli nõukogul on õigus kehtestada täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju. 

Kooli ametlik õppekorralduse infosüsteem on TAHVEL. Link TAHVELisse sisenemiseks paikneb ka TMK kodulehe parempoolses ülaservas nupu "SISENE" all. TAHVELisse sisselogimiseks saate kasutada kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti. Tuleb veenduda, et TAHVELis oleks alati esitatud kõige uuemad andmed (sh e-post, mida kasutate ja jälgite).  

 

Õppetööga seotud dokumendid

 

Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 

Õpimapp

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend õpilasele

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend pilli- või lauluõppe juhendaja (5. taseme ) õppurile

 • Elleri e-praktikamapi ülevaatamise juhend õpetajale

 

Täienduskoolituse dokumendid

 

Dokumentide vormid

Toetused õpilastele

 • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)

 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)

 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)

 

Kalender