top of page

Õppekorraldus

Heino Elleri Muusikakoolis saab õppida põhihariduse või keskhariduse järgselt kutseõppes, kutsekeskharidusõppes ja jätkuõppes. Vaata õppimisvõimaluste kohta lähemalt SIIT. Lisaks saab õppida ettevalmistuskursusel ja noorteosakonnas. Erialade kohta leiab infot SIIT.

Et õppimine kulgeks edukalt, peab õpilane tundma ja järgima õppekorralduslikke reegleid. Kõige olulisem õpilasi puudutav dokument on õppekorralduseeskiri, mis reguleerib õppetöö korraldamisega seotud tegevusi eesmärgiga tagada õppetöö tõrgeteta, sihipärane ja seaduslik toimimine. Seda toetavad ja täiendavad teised õppetööga seotud dokumendid.

Tutvu õppekorralduseeskirjaga lähemalt SIIN. Teisi õppekorraldust puudutavaid dokumente ja eeskirju vaata SIIT.

Õpingute aluseks on õppekavad, mille täitmist peab õpilane jälgima.

Studying at Home
Tunniplaan

Tunniplaan

Heino Elleri Muusikakoolis on õppetöö korraldatud kindla tunniplaani alusel.

 

Kevadsemestri 2023 tunniplaani leiad SIIT.

Playing Saxophone
Dokumendid

Õppetööga seotud dokumendid

Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 

Õpimapp

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend õpilasele

 • Elleri e-praktikamapi täitmise juhend pilli- või lauluõppe juhendaja (5. taseme ) õppurile

 • Elleri e-praktikamapi ülevaatamise juhend õpetajale

 

Täienduskoolituse dokumendid

 

Dokumentide vormid

Toetused õpilastele

 • Õpilaste toitlustamise kord (PDF)

 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)

 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)

 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)

 • Avaldus majutustoetuse taotlemiseks esitatakse õpilase poolt õppeinfosüsteemis TAHVEL

Praktika

Heino Elleri Muusikakoolis toimub praktika koolisiseste või väljaspool kooli toimuvate avalike esinemistena,  erinevate projektide või kooli festivalinädalate raames, mis kajastuvad kooli kontsertide kalendris ja kontsertide lehel.

 

Praktikat korraldab õpilase erialaosakond koostöös kontsertosakonna ja koolisiseste muusikakollektiividega. 

 

Erandjuhtudel on võimalik osa praktikast sooritada ka koolivälise muusikakollektiivi koosseisus või välismaal. Lisainfo saamiseks pöördu õppekorralduse spetsialisti Piret Hendriksoni (ruum A103,   piret.hendrikson@tmk.ee, tel 7 423 705) poole. 

 

Õpilase praktika arvestamise aluseks on e-praktikamapp, mis vormistatakse kooli õppeinfosüsteemis. Seal annab õpilane ülevaate oma kontserttegevusest, praktikakogemustest ja etenduste/kontsertide külastamistest.  

​​

Praktika
PAULUSE KIRIK 37.jpg

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

 • sisseastumisel;

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel;

 • õppekava vahetamisel;

 • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;

 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

 

VÕTA tingimused ja kord Heino Elleri Muusikakoolis on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

VÕTA taotluse saab esitada õppeinfosüsteemi TAHVEL kaudu.

TÄIENDAV INFO:

Õppekorralduse spetsialist Piret Hendrikson piret.hendrikson@tmk.ee, tel  +372 7423 705

VÕTA
bottom of page