- Õppimine

Praktika

Heino Elleri Muusikakoolis toimub praktika koolisiseste või väljaspool kooli toimuvate avalike esinemistena,  erinevate projektide või kooli festivalinädalate raames, mis kajastuvad kooli kalendris ja kontsertide lehel.

 

Praktikat korraldab õpilase erialaosakond koostöös kontsertosakonna ja koolisiseste muusikakollektiividega. 

 

Erandjuhtudel on võimalik osa praktikast sooritada ka koolivälise muusikakollektiivi koosseisus või välismaal. Lisainfo saamiseks pöördu õppekorralduse spetsialisti Piret Hendriksoni (ruum A103,   piret.hendrikson@tmk.ee, tel 7 423 705) poole. 

 

Õpilase praktika arvestamise aluseks on e-praktikamapp, mis vormistatakse kooli õppeinfosüsteemis. Seal annab õpilane ülevaate oma kontserttegevusest, praktikakogemustest ja etenduste/kontsertide külastamistest.