top of page

Direktor

Direktor


Kadri Leivategija tel 7423767 kadri.leivategija@tmk.ee

Juhtkond
Nõunike kogu

Nõunike kogu

Heino Elleri Muusikakooli nõunike kogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri

30.12.2020 käskkirjaga nr. 1.1-2/20/311 koosseisus:

 

Ülle Laas - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna peaekspert.

Kontakt: ulle.laas@hm.ee

Sten Svetljakov - Tartu Linnavalitsuse esindaja, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja. Kontakt: sten.svetljakov@tartu.ee

Jane Väli - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja.

Kontakt: jane.vali@tootukassa.ee 

Henry-David Varema - Eesti Muusikanõukogu esindaja, Eesti Interpreetide Liidu liige, Eesti Muusikanõukogu liige.

Kontakt: henryvarema@hotmail.com

Margus Pärtlas - Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu esindaja,  Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu juhatuse aseesimees, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor.

Kontakt: margus@ema.edu.ee

 

Kadri Steinbach - Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu esindaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppedirektor.

Kirke Karja - Eesti Jazzliidu esindaja, MTÜ Eesti Jazzliidu juhatuse esimees.

Silja Aavik - Eesti Muusikakoolide Liidu esindaja, Türi Muusikakooli direktor.

Hirvo Surva - Eesti Kooriühingu esindaja, Eesti Kooriühingu esimees. 

Kontakt: surva.hirvo@gmail.com

Risto Joost - Eesti Teatriliidu esindaja, Teater Vanemuine muusikajuht ja peadirigent.

Kulvo Tamra - Eesti Teatriliidu esindaja

Kooli nõukogu

Kooli nõukogu

Kadri Leivategija, direktor

Piret Hendrikson, õppeosakonna juhataja

Pille Taniloo, klaveriosakonna juhataja

Kristel Eeroja-Põldoja, keelpilliosakonna juhataja

Tõnu Kalm, puhk- ja löökpilliosakonna juhataja

Katrin Aller, kompositsiooni- ja muusikateooriaosakonna juhataja

Viviane Kallaste, lauluosakonna juhataja

Küllike Joosing, kooridirigeerimise osakonna juhataja

Raul Sööt, rütmimuusika osakonna juhataja

Regina Mänd, pärimusmuusika osakonna juhataja

Anu Russak, üldklaveri osakonna juhataja

Astrid Vakker, töötajate usaldusisik

 

Elisa Hanni, õpilaste esindaja 

bottom of page