top of page

Direktor

Direktor


Kadri Leivategija tel 7423767 kadri.leivategija@tmk.ee

Juhtkond
Nõunike kogu

Nõunike kogu

Heino Elleri Muusikakooli nõunike kogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri

30.12.2020 käskkirjaga nr. 1.1-2/20/311 koosseisus:

 

Ülle Laas - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna peaekspert.

Kontakt: ulle.laas@hm.ee

Sten Svetljakov - Tartu Linnavalitsuse esindaja, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja. Kontakt: Sten.Svetljakov@tartu.ee

Jane Väli - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja.

Kontakt: jane.vali@tootukassa.ee 

Henry-David Varema - Eesti Muusikanõukogu esindaja, Eesti Interpreetide Liidu liige, Eesti Muusikanõukogu liige.

Kontakt: henryvarema@hotmail.com

Margus Pärtlas - Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu esindaja,  Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu juhatuse aseesimees, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor.

Kontakt: margus@ema.edu.ee

 

Kadri Steinbach - Eesti Rütmimuusika Hariduse Liidu esindaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppedirektor.

Kirke Karja - Eesti Jazzliidu esindaja, MTÜ Eesti Jazzliidu juhatuse esimees.

Silja Aavik - Eesti Muusikakoolide Liidu esindaja, Türi Muusikakooli direktor.

Hirvo Surva - Eesti Kooriühingu esindaja, Eesti Kooriühingu esimees. 

Kontakt: surva.hirvo@gmail.com

Risto Joost - Eesti Teatriliidu esindaja, Teater Vanemuine muusikajuht ja peadirigent.

Kulvo Tamra - Eesti Teatriliidu esindaja, Vanemuise kontserdimaja juht.

Kooli nõukogu

Kooli nõukogu

Kadri Leivategija, direktor

Ain Tarro, õppejuht

Piret Hendrikson, õppeosakonna juhataja

Pille Taniloo, klaveriosakonna juhataja

Kristel Eeroja-Põldoja, keelpilliosakonna juhataja

Tõnu Kalm, puhk- ja löökpilliosakonna juhataja

Katrin Aller, kompositsiooni- ja muusikateooriaosakonna juhataja

Viviane Kallaste, lauluosakonna juhataja

Küllike Joosing, kooridirigeerimise osakonna juhataja

Mariell Piispea, rütmimuusika osakonna koordinaator

Anu Russak, üldklaveri osakonna juhataja

Astrid Vakker, töötajate usaldusisik 

bottom of page