top of page
Vastuvõtt noorteosakonda

Noorteosakond (1.-9. klass)

Noorteosakonna õppeaasta 2023/2024 solfedžo rühmad ja tundide ajad leiad SIIT.

Õppeaasta avaaktus on 1. septembril kell 17 Tubina saalis.

 

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

Noorteosakonnas saab õppida

  • klassikalistel erialadel - klaver, keelpillid, kitarr, puhkpillid, löökpillid, akordion, harf ja kannel

  • rütmimuusika pillide erialadel - kitarr, basskitarr, löökpillid, klaver

  • pärimusmuusika pillide erialadel

  • koorijuhtimise erialal (vastu võetakse 8.-9. klassi õpilasi)

Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad solfedžo, üldklaveri ning ansambli tunnid.

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Sisseastumise nõuded  õppeaastaks 2023/2024

 

1. klassi astuja peab lisaks erialale sooritama ka solfedžo katsed

  • Vabalt valitud laulu laulmine

  • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

  • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

  • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

  • Vestlus​

 

Vaata õpetajaid siit

Tulevikumuusikute arenguprogramm

Sisseastumiskatsed õppeaastaks 2023/2024 on 31. mail 2023. Vaata täpsemat plaani.

Vastuvõtuavalduse saad esitada SIIN

Tulevikumuusikute arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. 

 

Vastuvõtueksamite nõudeid õppeaastaks 2023/2024 vaata SIIT. 

MIS ON TULEVIKUMUUSIKUTE ARENGUPROGRAMM?

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusikute arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

Tulevikumuusikute arenguprogramm
Tuleviku vastuvõtutingimused
PAULUSE KIRIK 61.jpg

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi.

 

Uusi õpilasi võtame vastu reedel 26. mail 2023 klassis 221. Kell 17 ootame musikaalsuse katsetele 5-aastaseid lapsi ja kell 18 6-7 aastaseid lapsi. Ette valmistada üks laul. 

Õppetöö toimub septembrist maini.

Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

Õpetajad

Eelklassid
Õpetajad
Videoklipid

Videoklipid