top of page
Vastuvõtt noorteosakonda

Noorteosakond (1.-9. klass)

Noorteosakonna vastuvõtukatsed 1. klassi, 8.-9. klassi ja tulevikumuusikute arenguprogrammi toimuvad 5. juunil kell 14-19.

 

Täpsem ajakava 1. maist.

 

 Esita avaldus

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

Noorteosakonnas saab õppida

  • klassikalistel erialadel - klaver, keelpillid, kitarr, puhkpillid, löökpillid, akordion, harf ja kannel

  • rütmimuusika pillide erialadel - kitarr, basskitarr, löökpillid, klaver

  • pärimusmuusika pillide erialadel

  • koorijuhtimise erialal (vastu võetakse 8.-9. klassi õpilasi)

Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad solfedžo, üldklaveri ning ansamblitunnid.

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Sisseastumise nõuded  erialas õppeaastaks 2024/2025

 

1. klassi astuja peab lisaks erialale sooritama ka solfedžo katsed

  • Vabalt valitud laulu laulmine

  • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

  • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

  • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

  • Vestlus​

Noorteosakonna õppeaasta 2023/2024 solfedžo rühmad ja tundide ajad leiad SIIT.

Küsimuste korral pöörduda õppetöö koordinaatori Anneli Kuuse või õppeosakonna juhataja Piret Hendriksoni poole telefonil 7442405 või meilile vastuvott@tmk.ee.

 

Vaata õpetajaid siit

Tulevikumuusikute arenguprogramm

Tulevikumuusikute arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. 

 

Vastuvõtukatsed tulevikumuusikute arenguprogrammi toimuvad 5. juunil kell 14-19.

 

Täpsem ajakava 1. maist.

 

 Esita avaldus

TULEVIKUMUUSIKUTE ARENGUPROGRAMMI ASTUMISEKS

 

Vastuvõtueksamite nõudeid õppeaastaks 2024/20245 vaata SIIT. 

MIS ON TULEVIKUMUUSIKUTE ARENGUPROGRAMM?

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusikute arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

Küsimuste korral pöörduda õppetöö koordinaatori Anneli Kuuse või õppeosakonna juhataja Piret Hendriksoni poole telefonil 7442405 või meilile vastuvott@tmk.ee.

Tulevikumuusikute arenguprogramm
Tuleviku vastuvõtutingimused
PAULUSE KIRIK 61.jpg
Eelklassid

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi. Õppetöö toimub septembrist maini. Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

Õpetajad

Õpetajad

Videoklipid

Videoklipid