top of page
Vastuvõtt noorteosakonda

Noorteosakond (1.-9. klass)

Lisavastuvõtud LISA-AASTATELE  8.-9. klassi  toimuvad 26. augustil järgnevalt: 

kell 12.00 SOLFEDŽO 
KLASSIKALISE MUUSIKA õppesuund klassis A213 (õp T. Heido-Rosenberg);
RÜTMI- ja PÄRIMUSMUUSIKA õppesuund klass A216 (M. Piispea).

kell 11.00 ERIALA alljärgnevalt: 
koorijuhtimise erialale klass A 317;
rütmimuusika pillide erialale klass B315;
pärimusmuusika eriala klass B304;
klassikaliste instrumentide erialadele (ruumide info valvelauast)

Vastuvõtukatsete ruumid leiate ka kooli kodulehelt  ja fuajee infostendilt (valvelauatöötajalt).

Puhkpilli ja keelpilli erialadele sisseastujad peavad tulema eksamile oma klaverisaatjaga.

Kõikide vastuvõetud õpilaste vanematega võtame eraldi seejärel ühendust ning saadame meilile digiallkirjastamiseks vastuvõtuavalduse ning lapse isikuandmete töötlemise nõusoleku.

 

Esita avaldus kuni 20.08.2024

noorteosakonna 8.-9. klassi astumiseks SIIN

tulevikumuusikute arenguprogrammi astumiseks SIIN


Küsimuste korral võtke ühendust noorteosakonna õppetöö koordinaatori Anneli Kuusega anneli.kuusk@tmk.ee või

--------------------------------------

Sisseastumise nõuded  erialas õppeaastaks 2024/2025

 

1. klassi astuja peab lisaks erialale sooritama ka solfedžo katsed

  • Vabalt valitud laulu laulmine

  • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

  • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

  • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

  • Vestlus​

----------------------------------------

 

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

Noorteosakonnas saab õppida

  • klassikalistel erialadel - klaver, keelpillid, kitarr, puhkpillid, löökpillid, akordion, harf ja kannel

  • kompositsiooni erialal

  • rütmimuusika pillide erialadel - kitarr, basskitarr, löökpillid, klaver

  • pärimusmuusika pillide erialadel

  • koorijuhtimise erialal (vastu võetakse 8.-9. klassi õpilasi)

Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad solfedžo, üldklaveri ning ansamblitunnid.

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Küsimuste korral pöörduda õppetöö koordinaatori Anneli Kuuse või õppejuhi Piret Hendriksoni poole telefonil 7442405 või meilile vastuvott@tmk.ee.

 

Vaata õpetajaid siit

Noorteosakonna lisavastuvõtu avaldus

Tulevikumuusikute arenguprogramm

Lisavastuvõtt toimub E 26. augustil kell 12.00. 
Täpsema info saadame vastuvõtuavalduse esitanutele. 
Vastuvõtukatsete ruumid leiate kooli fuajee infostendilt.

Puhkpilli ja keelpilli erialadele sisseastujad peavad tulema eksamile oma klaverisaatjaga.

Kõikide vastu võetud õpilaste vanematega võtame eraldi  ühendust ning saadame meilile digiallkirjastamiseks vastuvõtuavalduse ning lapse isikuandmete töötlemise nõusoleku.

 

Esita avaldus kuni 20.08.2024

tulevikumuusikute arenguprogrammi astumiseks SIIN


Küsimuste korral võtke ühendust programmi koordinaatori Anneli Kuusega tel 55 584 631

------------------------------------------------------

Vastuvõtueksamite nõudeid õppeaastaks 2024/20245 vaata SIIT. 

MIS ON TULEVIKUMUUSIKUTE ARENGUPROGRAMM?

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusikute arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Tulevikumuusikute arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

Küsimuste korral pöörduda õppetöö koordinaatori Anneli Kuuse või õppejuhi Piret Hendriksoni poole telefonil 7442405 või meilile vastuvott@tmk.ee.

Tulevikumuusikute arenguprogramm
Tuleviku vastuvõtutingimused
PAULUSE KIRIK 61.jpg
Eelklassid

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi. Õppetöö toimub septembrist maini. Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

Õpetajad

Õpetajad