ÕIS
 

Noorteosakond (1.-9. klass)

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

Noorteosakonnas saab õppida klaveri, keelpillide, kitarri, puhkpillide, löökpillide, akordioni, harfi ja kandle erialadel. Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad ka solfedžotunnid, samuti kaks korda nädalas. 

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusiku arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Sisseastumiskatsed toimuvad kevadel 2022.

Vastuvõtueksamite nõuded 1. klassi astujatele õppeaastaks 2021/2022:

1. klassi astujad sooritavad kaks eksamit:

eriala eksam – esitada instrumendil kaks pala

solfedžo eksam – musikaalsuse katsed

  • Vabalt valitud laulu laulmine

  • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

  • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

  • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

  • Vestlus​

Vastuvõtueksamite nõudeid 8.-9. klassi ja tulevikumuusiku arenguprogrammi õppeaastaks 2021/2022 vaata SIIT.

Vaata õpetajaid siit

Tulevikumuusiku arenguprogramm

Tulevikumuusiku arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. 

Vastuvõtueksamite nõudeid 8.-9. klassi ja tulevikumuusiku arenguprogrammi õppeaastaks 2021/2022 vaata SIIT. 

 

MIS ON TULEVIKUMUUSIKU ARENGUPROGRAMM?

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusiku arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

 
 
PAULUSE KIRIK 61.jpg

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi.

 

Vastuvõtukatsed eelklassi toimuvad kevadel 2022.

 

Õppetöö toimub septembrist maini.

Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

 
 

Õpetajad

 

Videoklipid