top of page
ÕIS
Vastuvõtt noorteosakonda

Noorteosakond (1.-9. klass)

Sisseastumiskatsed õppeaastaks 2023/2024 on 31. mail 2023.

Vastuvõtuavalduse saad esitada 1. märtsist - 30. maini 2023 SIIN (link tulemas).

 

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

Noorteosakonnas saab õppida

  • klassikalistel erialadel - klaver, keelpillid, kitarr, puhkpillid, löökpillid, akordion, harf ja kannel

  • rütmimuusika pillide erialadel - kitarr, basskitarr, löökpillid, klaver

  • pärimusmuusika pillide erialadel

  • koorijuhtimise erialal (vastu võetakse 8.-9. klassi õpilasi)

Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad solfedžo, üldklaveri ning ansambli tunnid.

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Sisseastumise nõuded  õppeaastaks 2022/2023

 

1. klassi astuja peab lisaks erialale sooritama ka solfedžo katsed

  • Vabalt valitud laulu laulmine

  • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

  • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

  • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

  • Vestlus​

 

Vaata õpetajaid siit

Tulevikumuusikute arenguprogramm

Sisseastumiskatsed õppeaastaks 2023/2024 on 31. mail 2022.

Vastuvõtuavalduse saad esitada SIIN

Tulevikumuusikute arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. 

 

Vastuvõtueksamite nõudeid õppeaastaks 2022/2023 vaata SIIT. 

MIS ON TULEVIKUMUUSIKUTE ARENGUPROGRAMM?

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusikute arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

Tulevikumuusikute arenguprogramm
Tuleviku vastuvõtutingimused
PAULUSE KIRIK 61.jpg

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi.

 

Sisseastumiskatsete aeg selgub novembris 2022.

 

Õppetöö toimub septembrist maini.

Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

Õpetajad

Eelklassid
Õpetajad