top of page

- Õppimine

Uus õppehoone

Heino Elleri Muusikakooli uus kolmekorruseline, 2,5 miljonit maksma läinud õppehoone avati 5. septembril 2014.

Lossi 15 maja hoovis olnud väikese vana puumaja asemele, kus kolmes toas toimus kogu rütmimuusika osakonna õppetöö, kerkis uus nüüdisaegne maja muusikõppeks sobivate helikindlate ja hea akustikaga ruumidega, kus on kasutatud vastavat ehitustehnoloogiat.

1440 ruutmeetri kasuliku pinnaga õppehoones on avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning Tubina saal suure lava ja 230-kohaline saal rõduga. Majas on lift, kuhu mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on mõeldud pillide transpordile. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii.

Projekti rahastas Euroopa Regoionaalarengu Fond, täpsemalt Euroopa Liit "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt.

Õppehoone arhitektuuriline lahendus ja projekt on arhitektibüroolt AB Järve & Tuulik OÜ (arhitektid Lea Järve-Eeronen ja Erik Joasaare), peaprojekteerija oli Amhold AS ja ehitas YIT Ehituse AS.

Suurepärase tulemuse koori- ja orkestristuudios saavutasid akustika projekteerija Akukon OY Eesti filiaal, akustika ekspert Linda Madalik ja ehitaja Rehe Ehituse OÜ. 

Õppehoone kavandamisega alustati 2010. aastal, mil toimus arhitektuuriline ideekonkurss. Nurgakivi sai uus maja alles 2013. aasta augustis, sest hoone ehitamine seiskus arheoloogilisteks uuringuteks. Kokku kulus ehitusele aega 18 kuud, millest arheoloogilised tööd kestsid 3,5 kuud.

Elleri kooli direktor Kadri Leivategija uuest õppehoonest: „Siin on oluliselt avaramad võimalused muusikaõppeks, mis igal juhul hakkab mõjutama muusikahariduse arengut vähemalt Lõuna-Eestis. Uus õppekeskkond motiveerib ja soodustab oma väga heade akustiliste tingimustega muusika esitamise kvaliteeti ning annab suurepärase võimaluse rahvusvaheliseks koostööks. Tartu kultuuriruum on juurde saanud väärika saali.“

Uue õppekorpuse arhitektuurilise ideekonkursi võitja

võistlusöö märgusõnaga „LULUU“ 

(AB Järve & Tuulik OÜ)

ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON


Võistlustöö LULUU kontseptsioon näeb ette selgepiirilise erinevuse uue ja ajaloolise hoone vahel. Olemasoleva koolihoone ja uue kavandatava õppehoone vahel on klaasist ehitusmaht, mis on ühtlasi liikumisteede sõlmpunkt ja koolielu keskus. 


Kavandatav hoone on mahult lihtne geomeetriline vorm, mis ei soovi konkureerida ajaloolise keskkonnaga. Lihtne kuup, ebakorrapärase jaotusega aknaavad, kust võiks mõnikord kosta õue helisid. Hoone fassaad on 
punakaspruunidest tellistest, viidates Tartu rikkalikule tellisarhitektuurile. Oli ju kunagi ka Elleri kooli fassaad tellisest.

PLANEERING


LULUU on valinud detailplaneeringu piirangute ja soovitud ruumiprogrammi vahel kompromissi. Uus peasissepääs on sisehoovis, uue ja vana õppehoone vahel. Parkimis- ja majandustsoon, mis planeeringu järgselt asus samas kohas, on viidud keldrikorrusele.  Toomemäe-poolne hoov on kujundatud rohelise ajaveetmise kohana, kus on võimalus istuda ja korraldada üritusi. 

HOONE


Arhitektuurne lahendus.


Vana ja uue hoonemahu vahel paiknev klaasist maht on peasissepääs - läbi korruste ulatuv aatrium, mis seob hooned omavahel. Peasissepääsu kõrval on eraldi pääs lavalise liikumise stuudiotesse. Helisalvestuse stuudiosse on otsepääs Toomemäe-poolsest evakuatsioonitrepikojast.


Sisenetakse 1. korrusele, kus on vestibüül, garderoobid ja liikumisstuudiod. Põhikorrusena võib käsitleda hoone 2. korrust, kus asub orkestri ja koori stuudio (saal). Saali lavaosa tagasein on lahendatud klaasist, avatava seinana. Kontserti siseruumis nautides on taustaks loodus. 


Välisruumis saab muusikat nautida mitmel moel – avada klaasfassaad, kasutades nii välis – kui ka siselava. Jätta klaasfassaad suletuks ja kasutada ainult välislava. Võib jälgida kontserttegevust ka ainult visuaalselt – istuda nõlval ja vaadata läbi klaasi saali, kus muusikud harjutavad.


Õppetööga seotud ruumid on grupeeritud erinevatele korrustele. Helisalvestuse stuudiotel on eraldi tambur ja sissepääs.

Põhilised ehitus- ja viimistlusmaterjalid.


Märksõna on punakaspruun tellis (seinad, fassaad), betoon (kandev osa ja vahelaed) ning klaas. Stuudiotes ja helisalvestuse ruumides on täiendavalt vajalik kasutada akustilisi jm. erinõuetele vastavaid viimistlusmaterjale.

bottom of page