top of page
AKTUS 50.jpg

Dokumendid õpilastele

Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 

Õpimapp

 

Täienduskoolituse dokumendid

 

Dokumentide vormid

Toetused õpilastele

  • Õpilaste toitlustamise kord (PDF)

  • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)

  • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)

  • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)

  • Avaldus majutustoetuse taotlemiseks esitatakse õpilase poolt õppeinfosüsteemis TAHVEL

bottom of page