top of page
ÕIS

Pärimusmuusika

eller-kerttukruusla-f63a6988.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Foto: Kerttu Kruusla

Tutvustus

​Pärimusmuusika osakonda ootame õppima noori, kellel on peale pärimusmuusikahuvi ka pillimängu- või lauluoskus, muusikaline ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov interpreteerida ja õpetada eesti pärimusmuusikat. Pärimusmuusika osakonnas on võimalik õppida kannelt, kitarri, viiulit, mandoliini, kontrabassi, Hiiu kannelt, torupilli, lõõtspilli, parmupilli, löökriistu ja mitmeid teisi pille. Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles. Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm. Meilt saad ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis, tööks pärimusmuusiku või pärimusmuusika õpetajana.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või muusikakõrgkoolides väljaspool Eestit.​ Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. 

Pärimusmuusika eriala õpilane peab läbima pärimusmuusiku õppekava.

Vaata pärimusmuusiku kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata pärimusmuusiku kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 pärimusmuusiku kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 pärimusmuusiku kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

PÄRIMUS Tutvustus
77. lend 74.jpg
PÄRIMUS Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad mais 2023 (kuupäev täpsustamisel), 26. juunil 2023 ja augustis 2023 (kuupäev täpsustamisel).

SISSEASTUMISEKS PEAD

Esitama vajalikud dokumendid

  • ​Sisseastumisavaldust saab täita siin.

  • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

  • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

  • Foto saab üles laadida SAISis või teha kohapeal

  • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF) (Word)

 

Sooritama

  • eriala eksami 

- esitama kaks eriilmelist pala, millest vähemalt üks peab olema eesti pärimusmuusika repertuaarist. Lood tuleb esitada peast, saateta, instrumendil, millega soovitakse eriala õppima asuda

- kuulmise järgi lihtsa loo õppimine koha peal

PÄRIMUS Õpetajad

Õpetajad