top of page
ÕIS

Pärimusmuusika

eller-kerttukruusla-f63a6988.jpg

Foto: Kerttu Kruusla

Tutvustus

​Pärimusmuusika osakonda ootame õppima noori, kellel on peale pärimusmuusikahuvi ka pillimängu- või lauluoskus, muusikaline ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov interpreteerida ja õpetada eesti pärimusmuusikat. Pärimusmuusika osakonnas on võimalik õppida kannelt, kitarri, viiulit, mandoliini, kontrabassi, Hiiu kannelt, torupilli, lõõtspilli, parmupilli, löökriistu ja mitmeid teisi pille. Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles. Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm. Meilt saad ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis, tööks pärimusmuusiku või pärimusmuusika õpetajana.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või muusikakõrgkoolides väljaspool Eestit.​ Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. 

Pärimusmuusika eriala õpilane peab läbima pärimusmuusiku õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

PÄRIMUS Tutvustus
77. lend 74.jpg
PÄRIMUS Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

  • 8.-16. mai 2024 (täpsem plaan), vastuvõtuavaldus SAISis 11. märtsist kuni 7. maini 2024 (vastuvõtt Poska-Elleri ühisõppesse, tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse).

  • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

  • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

SISSEASTUMISEKS PEAD

Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

Sooritama

erialaeksami ja solfedžo testi.

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

 

1. Motivatsioonikiri (150 sõna, võtta kaasa sisseastumiseksamile), kus käsitletakse järgmisi teemasid: 

  • Varasem kokkupuude eesti pärimusmuusikaga

  • Muusikalised eeskujud

  • Miks just pärimusmuusika?

Vestlus katsetel võib käsitleda samu teemasid, nende laiendusi, lisaküsimusi.

2. Kuulmise järgi järgi mängimine:

Mingi eesti pärimusliku loo järgi mängimine katsetel, eesmärk näha valmidust kuulmise järgi repertuaari omandada. Selle katseosa eesmärk ei ole kogu ettemängitud lugu selgeks saada, vaid näha põhiastmete, mõne fraasi, intervallide hüpete leidmist oma pillil. Punktid jagunevad selles osas nii:

1 punkt: õpilane leiab helistiku toonika, mõned astmed/funktsioonid

2 punkti: õpilane suudab jäljendada loo rütmikat, mõningaid fraase

3 punkti: õpilane suudab jäljendada pikemaid, paaritaktilisi fraase kuni loo osa(sid) terviklikult

 

3. Ettevalmistatud ettemängitavad lood - kaks eriilmelist pala, millest vähemalt üks peab olema eesti pärimusmuusika repertuaarist. Lood tuleb esitada peast, saateta, instrumendil, millega soovitakse eriala õppima asuda. Hinnatakse kava vastavust nõuetele, interpretatsiooni.

 

Valik eesti pärimuslikke lugusid (salvestused, noodid, viited): https://www.folk.ee/opi/valjaanded/noodikogu

​Hindamiskriteeriumid:

 

 

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

PÄRIMUS Õpetajad

Õpetajad

Pärimusmuusika vilistlased

Õpilasi ja vilistlasi