top of page
ÕIS

Pärimusmuusika

eller-kerttukruusla-f63a6988.jpg
Button
Button
Kõik erialad
Kõik erialad
Button

Foto: Kerttu Kruusla

Tutvustus

​Pärimusmuusika osakonda ootame õppima noori, kellel on peale pärimusmuusikahuvi ka pillimängu- või lauluoskus, muusikaline ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov interpreteerida ja õpetada eesti pärimusmuusikat. Pärimusmuusika osakonnas on võimalik õppida kannelt, kitarri, viiulit, mandoliini, kontrabassi, Hiiu kannelt, torupilli, lõõtspilli, parmupilli, löökriistu ja mitmeid teisi pille. Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles. Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm. Meilt saad ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis, tööks pärimusmuusiku või pärimusmuusika õpetajana.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või muusikakõrgkoolides väljaspool Eestit.​ Õpingud lõpevad eriala lõpueksamiga. 

Pärimusmuusika eriala õpilane peab läbima pärimusmuusiku õppekava.

Vaata pärimusmuusiku kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata pärimusmuusiku kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 pärimusmuusiku kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 pärimusmuusiku kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

PÄRIMUS Tutvustus
77. lend 74.jpg
PÄRIMUS Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemat plaani.

SISSEASTUMISEKS PEAD

Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

Sooritama

  • eriala eksami 

- esitama kaks eriilmelist pala, millest vähemalt üks peab olema eesti pärimusmuusika repertuaarist. Lood tuleb esitada peast, saateta, instrumendil, millega soovitakse eriala õppima asuda

- kuulmise järgi lihtsa loo õppimine koha peal

PÄRIMUS Õpetajad

Õpetajad

Pärimusmuusika vilistlased

Õpilasi ja vilistlasi