Heli- ja visuaalkunsti loomelabor

Loomelabor on füüsiline ruum, kus on laialdased, sh professionaalsed võimalused läheneda loovalt heli- ja visuaalkunstile ning rakendada neid mitmekülgselt õppetöös.

 

Loomelaboris kohtad uudishimulikke ja loovaid õpilasi ning õpetajaid.

Saad katsetada, õppida, kogemusi vahetada või ise õppetegevusi läbi viia.

Tule

  • loomelabori ja selle arsenaliga tutvuma 

  • loovtöid tegema

  • looma ja töötlema multimeediat professionaalsete vahenditega

  • õppetööd läbi viima

Heliloome ja noodistamine

Luupimine

Elektroakustiline looming ja live-elektronmuusika

Animatsioon

Heli salvestamine ja -režii

Videoproduktsioon

Pakume temaatilisi koolitusi ka õppetegevuste läbiviijatele.

Heli- ja visuaalkunsti loomelabor asub Heino Elleri Muusikakoolis. Lähtuvalt loometöö iseloomust ja grupi suurusest saab kasutada nelja erineva funktsionaalsusega ruumi.

Loomelabori mahukat tarkvaraarsenali veavad 12 iPad Pro’d, kuus MacBook Pro’d ja üks iMac Pro. Seega saavad individuaaltööd teha korraga kuni 18 õpilast. Paaris- ja rühmatööde puhul mahutavad labori ruumid rohkemgi tegutsejaid.

Ruumid

Riist- ja tarkvara

KONTAKT

loomelabor@tmk.ee

Jürgen Tina

Heino Elleri Muusikakool

Lossi 15, Tartu

Loomevahendid on soetatud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel projektiga “Heli- ja visuaalkunsti loomelabor” ja on partnerkoolide – Heino Elleri Muusikakool, Tartu Jaan Poska Gümnaasium,

Tartu Karlova Kool ja

Tartu Katoliku Hariduskeskus – ühiskasutuses