top of page
ÕIS

Klaver, orel

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Pille Taniloo

osakonna juhataja

pille.taniloo@tmk.ee

ELLERI AKTUS 8.jpg

Tutvustus

​Klassikalise klaveri ja oreli osakonnas saab õppida klaveri või oreli interpreediks, õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, klaverisaatjana, õpetajaametis või mujal.​ 

Lisaks erialale harjutatakse ansamblimängu erinevates kammeransambli koosseisudes ja klaveriansamblis. Kontsertmeistri klassi tundides õpitakse tundma pianisti koostööd lauljaga. Eriala annab põhiteadmised õpetajatöö metoodikast ja praktikast, tutvutakse algastme õpperepertuaariga. Lisainstrumendina on klaveriõpilasel võimalik õppida orelit või klavessiini. Oluline osa on lavakogemuse saamisel esinemistel.

Õpingud lõpevad kammeransambli, saateklassi ja klaveri eksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides. 

 

​Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
_untitled_ 61.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

 

Sisseastumiseks

 

1. pead esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

2. sooritama

  • eriala eksami 

polüfooniline teos

suurvorm

laulva iseloomuga pala

2 erineva tehnilise ülesandega etüüdi

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

Õpetajad

Mida õpitakse
Õpetajad
Õpikeskkond

Veel infot

bottom of page