top of page
ÕIS

Klaver, orel

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Pille Taniloo

osakonna juhataja

pille.taniloo@tmk.ee

ELLERI AKTUS 8.jpg

Tutvustus

​Klassikalise klaveri ja oreli osakonnas saab õppida klaveri või oreli interpreediks, õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, klaverisaatjana, õpetajaametis või mujal.​ 

Lisaks erialale harjutatakse ansamblimängu erinevates kammeransambli koosseisudes ja klaveriansamblis. Kontsertmeistri klassi tundides õpitakse tundma pianisti koostööd lauljaga. Eriala annab põhiteadmised õpetajatöö metoodikast ja praktikast, tutvutakse algastme õpperepertuaariga. Lisainstrumendina on klaveriõpilasel võimalik õppida orelit või klavessiini. Oluline osa on lavakogemuse saamisel esinemistel.

Õpingud lõpevad kammeransambli, saateklassi ja klaveri eksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides. 

 

​Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
_untitled_ 61.jpg

Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

  • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks

 

1. pead esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

 

2. sooritama sisseastumiseksami

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

  1. Eriala kava (polüfoonia, suurvorm, pala, 2 etüüdi)

  2. Vestlus (õppimise motivatsioon Elleri koolis, eelnev haridustee, ajaline valmisolek erialaga tegelemiseks, suhe muusikaga, kontsertide külastus, plaanid jms.)

  3. Heliredel 0-2 märki (heliredel lahku, lühike arpedžo, pikk arpedžo pööretega, selle põhikuju lahku, kromaatiline heliredel paralleelselt, akordid, võimalusel V7 ja >VII7  lühike arpedžo ja pikk arpedžo põhikuju, kadents)

  4. Prima vista

Heliredeli ja noodist mängitud pala ettevalmistusaeg on 30 minutit, õpilane saab klassi, kus harjutada. See toimub pärast eriala kava esitust.

1. punkt annab eksamihindest 80%

2.- 4. punkt  20%

Hindamiskriteeriumid:​​​​​​​​​​

Lõpphinde maksimumpunktid 10

  • solfedžo testi peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

Õpetajad

Mida õpitakse
Õpetajad
Õpikeskkond

Veel infot

bottom of page