Tutvustus

Õpi klaveri või oreli interpreediks!​

Saa ettevalmistus õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, klaverisaatjana, õpetajaametis või mujal.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides.    

Õpingud lõpevad kammeransambli, saateklassi ja klaveri eksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Kandideeri julgelt!

 

Sisseastumiste 

kuupäevad 2021

 • Põhivastuvõtu sisseastumiseksamid 28.-29. juuni 2021​​

 • Jätkuõppe õppekavale astujate erialaeksam 29. juuni 2021 koos vastava eriala sisseastujatega

 

Mida pead tegema sisseastumiseks

Esitama vajalikud dokumendid

 • Sisseastumisavaldust Poska-Elleri ühisõppesse saab alates 1. aprillist 2021 täita siin,   tavaõppesse saab avaldust esitada alates 1. juunist 2021

 • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

 • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

 • Foto tehakse kohapeal

 • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF)

 

Sooritama

 • eriala eksami 

polüfooniline teos

suurvorm

laulva iseloomuga pala

2 erineva tehnilise ülesandega etüüdi

VASTUVÕTUTINGIMUSED

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, ain.tarro@tmk.ee 

Mida õpitakse?

Klaveri ja oreli osakonnas saab õppida klaveri või oreli interpreediks. Lisaks erialale harjutatakse ansamblimängu erinevates kammeransambli koosseisudes ja klaveriansamblis. Kontsertmeistri klassi tundides õpitakse tundma pianisti koostööd lauljaga. Eriala annab põhiteadmised õpetajatöö metoodikast ja praktikast, tutvutakse algastme õpperepertuaariga.

 

Lisainstrumendina on klaveriõpilasel võimalik õppida orelit või klavessiini.

Oluline osa on esinemistel, lavakogemuse saamisel.

Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

 

Kuidas ja kus õpitakse?

Elleri muusikakooli hoone koosneb vanast ja uuest, 2014. aasta sügisel avatud õppekorpusest. Hoones on kolm saali - kammer-ehk väike saal, Elleri saal ning Tubina saal. Uues õppekorpuses on 1440 ruutmeetrit kasulikku pinda -  avar fuajee, liikumisstuudio kahe riietusruumi ja duširuumidega, 12 õppeklassi, helisalvestusstuudio ning 230-kohaline Tubina saal suure lava ja rõduga. Majas on lift, kuhu mahuks ka tiibklaver, sest eelkõige on mõeldud pillide transpordile, kuna orkestristuudio asub teisel korrusel. Vana ja uut õppehoonet ühendab galerii. 

Sul on võimalus esineda nii soolokontsertidel kui orkestri saatel. Koolis tegutseb väike sümfooniaorkester Eller sümfoniett Lilyan Kaivu juhatamisel. Harukordselt hea akustikaga Tubina saalis ootab sind kontserte andma Steinway klaver.

Õppeperioodi jooksul on sul võimalus mõõtu võtta kodu- ja välismaistel konkurssidel, osaleda rohketes meistriklassides.

 

Õpetajad

Pille Taniloo

OSAKONNA JUHATAJA, KLAVER, KAMMERANSAMBEL, KONTSERTMEISTRI KLASS

pille.taniloo@tmk.ee

Jaan Kapp

KLAVER, KAMMERANSAMBEL

jaan.kapp@tmk.ee

Tanel Joamets

 
 
 

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo