top of page
ÕIS

Klaver, orel

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Pille Taniloo

osakonna juhataja

pille.taniloo@tmk.ee

ELLERI AKTUS 8.jpg

Tutvustus

​Klassikalise klaveri ja oreli osakonnas saab õppida klaveri või oreli interpreediks, õpilane saab ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, klaverisaatjana, õpetajaametis või mujal.​ 

Lisaks erialale harjutatakse ansamblimängu erinevates kammeransambli koosseisudes ja klaveriansamblis. Kontsertmeistri klassi tundides õpitakse tundma pianisti koostööd lauljaga. Eriala annab põhiteadmised õpetajatöö metoodikast ja praktikast, tutvutakse algastme õpperepertuaariga. Lisainstrumendina on klaveriõpilasel võimalik õppida orelit või klavessiini. Oluline osa on lavakogemuse saamisel esinemistel.

Õpingud lõpevad kammeransambli, saateklassi ja klaveri eksamiga. Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka maailma muusikakõrgkoolides. 

 

​Klaveri või oreli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Tutvustus
_untitled_ 61.jpg
Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad mais 2023 (kuupäev täpsustamisel), 26. juunil 2023 ja augustis 2023 (kuupäev täpsustamisel).

 

Sisseastumiseks pead esitama vajalikud dokumendid

  • Sisseastumisavaldust saab täita siin.

  • Põhi- või keskharidust tõendava dokumendi originaal​

  • Pass / sünnitunnistus / ID kaart

  • Foto saab üles laadida SAISis või teha kohapeal

  • Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF) (Word)

 

Sooritama

  • eriala eksami 

polüfooniline teos

suurvorm

laulva iseloomuga pala

2 erineva tehnilise ülesandega etüüdi

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

Õpetajad

Mida õpitakse
Õpetajad
Õpikeskkond

Veel infot

bottom of page