top of page
ÕIS

Rütmimuusika

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

Vilistlasi

KONTAKT

Raul Sööt

osakonna juhataja

raul.soot@tmk.ee

Tutvustus

Rütmimuusika osakond avati 2006. aastal. Rütmimuusika on muusikahariduse valdkond, mis ühendab endas erinevaid muusikastiile nagu rock, blues, funk, jazz jne…mida akadeemiline muusikaharidus ei käsitle. Sellest lähtuvalt on rütmimuusika osakonnas õppides keskne roll ansamblimängul, mida toetavad nii eriala kui erinevad muusikateoreetilised õppeaained.
Rütmimuusika osakonnas saab õppida nii instrumendi (klaveri, löökpillide, basskitarri, kitarri ja puhkpillide) kui laulu erialal. Meie õpetajateks on tunnustatud tegemvmuusikud ja oma ala professionaalid. Osakonna olulisteks märksõnadeks on koosmäng, loovus ja improvisatsioon. Ootame õppima eelneva muusikalise ettevalmistusega, avatud ja loomilngulisi noori, kes soovivad oma tuleviku siduda muusikaga. Meie eesmärgiks on koolitada heade tehnilise oskustega stiiliteadlikke ja konkurentsivõimelisi muusikuid.
Õpingud lõpevad eriala-ansambli lõpueksamiga. Kõik rütmimuusika osakonna lõpetajad saavad IV taseme rütmimuusiku kutsetunnistuse, mis võimaldab neil töötada muusikuna või jätkata oma õpinguid muusikakõrgkoolis. Pakume kaasaegseid õppimisvõimalusi pidevalt arenevas õpikeskkonnas.

 

Rütmimuusika eriala õpilane peab läbima rütmimuusiku õppekava. 

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

Rytmimuusika. Tutvustus
77. lend 38.jpg
Rytmimuusika. Sisseastumine

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • ​​25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

 

1. Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

2. Sooritama erialaeksami ja solfedžo testi

Erialaeksami hindamiskriteeriumid

Rütmimuusika instrumentalist

Tehniline teostus - 25%

Musikaalsus, väljendusrikkus, muusikaline mälu - 25%

Noodist lugemine - 25%

Rütmiline täpsus - 25%

 

Rütmimuusika laul

Tehniline teostus - 25%

Lavaline olek, väljendusrikkus - 25%

Rütmiline täpsus - 25%

Musikaalsus, muusikaline mälu - 25%

Erialaeksami osad ja nende kirjeldus

 

Instrumentalistid

 • Kaks erineva karakteriga pala, millest üks on osakonna poolt määratud kohustuslike palade nimekirjast, löökpillidel lisaks levinumad mustrid, ehk gruuvid (swing, bossa nova, rock'n roll, funk).

 • Kuni nelja võtmemärgiga heliredelid

 • Noodist lugemine (sh. akordimärkide tundmine)

 • Kuulmise järgi mängimine/imitatsioon

 • Vestlus

Lauljad

 • Esitada kolm eriilmelist laulu – 1 a cappella, 1 jazzistandard, 1 vabalt valitud lugu. A cappella laul tuleb valida kahe eestikeelse laulu seast. Kõigil tuleb vabalt valitud lugude puhul oma fonogramm/saade kaasa võtta (osakonna poolt määratud paladel on kohapeal fonogramm olemas).

 • Noodist lugemine (sh. akordimärkide tundmine)

 • Kuulmise järgi laulmine/imitatsioon

 • Vestlus

 

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

REPERTUAARIVALIK

Rütmimuusika laul

Nature Boy (E. Ahbez)

Angel Eyes (M. Dennis)

But Not For Me (G. Gershwin)

Muinaslugu muusikas (R. Valgre) - a cappella

Must Mees (U. Naissoo) - a cappella

Puhkpillid (Aebersoldi fonod/noodid olemas)

Perdido (J. Tizol)

Cantaloupe Island (H. Hancock)

Satin Doll (D. Ellington/B. Strayhorn)

A Foggy Day (G. Gershwin)

Blue Bossa (K. Dorham)

 

Kitarr

Summertime (G. Gershwin)

Autumn Leaves (J. Kosma)

Blue Bossa (K. Dorham)

Cissy Strut (The Meters)

Chameleon (H. Hancock)

Jessica (The Allman Brothers)

 

Basskitarr

“Bass Aerobics” (Jon Liebman)

Palad 1, 12, 14

 

Löökpillid

Garden Party (Mezzoforte)

Smooth Criminal (M. Jackson)

September (Earth, Wind & Fire)

 

Klaver

Summertime (G. Gershwin)

Watermelon Man (H. Hancock)

ELLERI AKTUS 133.jpg
Rytmimuusika. Õpetajad

Õpetajad