top of page
ÕIS

Rütmimuusika

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

Vilistlasi

KONTAKT

Raul Sööt

osakonna juhataja

raul.soot@tmk.ee

Tutvustus

Rütmimuusika osakond avati 2006. aastal. Rütmimuusika on muusikahariduse valdkond, mis ühendab endas erinevaid muusikastiile nagu rock, blues, funk, jazz jne…mida akadeemiline muusikaharidus ei käsitle. Sellest lähtuvalt on rütmimuusika osakonnas õppides keskne roll ansamblimängul, mida toetavad nii eriala kui erinevad muusikateoreetilised õppeaained.
Rütmimuusika osakonnas saab õppida nii instrumendi (klaveri, löökpillide, basskitarri, kitarri ja puhkpillide) kui laulu erialal. Meie õpetajateks on tunnustatud tegemvmuusikud ja oma ala professionaalid. Osakonna olulisteks märksõnadeks on koosmäng, loovus ja improvisatsioon. Ootame õppima eelneva muusikalise ettevalmistusega, avatud ja loomilngulisi noori, kes soovivad oma tuleviku siduda muusikaga. Meie eesmärgiks on koolitada heade tehnilise oskustega stiiliteadlikke ja konkurentsivõimelisi muusikuid.
Õpingud lõpevad eriala-ansambli lõpueksamiga. Kõik rütmimuusika osakonna lõpetajad saavad IV taseme rütmimuusiku kutsetunnistuse, mis võimaldab neil töötada muusikuna või jätkata oma õpinguid muusikakõrgkoolis. Pakume kaasaegseid õppimisvõimalusi pidevalt arenevas õpikeskkonnas.

 

Rütmimuusika eriala õpilane peab läbima rütmimuusiku õppekava. 

Vaata rütmimuusiku kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata rütmimuusiku kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 rütmimuusiku kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 rütmimuusiku kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

Rytmimuusika. Tutvustus
77. lend 38.jpg
Rytmimuusika. Sisseastumine

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemat plaani.

Sisseastumiseks pead

 

1. Esitama vajalikud dokumendid

  • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

  • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

  • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

  • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

2. Sooritama

​Erialaeksami ja solfedžo testi.

Eksaminõuded erialade kaupa:

ELLERI AKTUS 133.jpg
Rytmimuusika. Õpetajad

Õpetajad