top of page
ÕIS

Puhkpillid

Löökpillid

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Tõnu Kalm

osakonna juhataja

tonu.kalm@tmk.ee

Tutvustus

Puhk- ja löökpilliosakonnas saab õppida flöödi, oboe, klarneti, saksofoni, fagoti, metsasarve, trompeti, trombooni, tuuba ja löökpilli interpreediks. Löökpillidest õpitakse kõiki sümfooniaorkestris ja ansamblimängus kasutatavaid löökpille ja trummikomplekte. Lisaks erialale saavad noored mängijad algteadmisi pillimängu metoodikast, puhkpillimuusika ajaloost, ja dirigeerimise alustest. Mänguoskused arenevad ansamblitundides,  sümfoonia- ja puhkpilliorkestris. Kaasa saab lüüa ka Elleri puhkpilliorkestris, Eller Brassis, bigbändis, saksofoni-, flöödi- ja löökpilliansamblites. Löökpilliosakonnas saab õpilane ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, orkestrandina, õpetajaametis või mujal.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka välismaal. Õpingud lõpevad erialaeksamiga.  Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Puhkpilli või löökpilli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

 

Vaata õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Puhkpillid. Tutvustus

Sisseastumine

Sisseastumised keskastmesse õppeaastaks 2024/2025 

 • 8.-16. mai 2024 (täpsem plaan), vastuvõtuavaldus SAISis 11. märtsist kuni 7. maini 2024 (vastuvõtt Poska-Elleri ühisõppesse, tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse).

 • 25. juuni 2024, kell 11.00-13.00 eriala eksam, kell 15.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.-24. juuni 2024 (vastuvõtt tavaõppesse ja 5. taseme jätkuõppesse)

 • Lisavastuvõtt 26. august 2024, kell 11.00 eriala eksam, kell 13.00 solfedžo katsed; vastuvõtuavaldus SAISis 1.07-23.08.2024. Vastu võetakse õpilasi tavaõppesse vabadele kohtadele ja 5. taseme jätkuõppe​sse.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

Sooritama sisseastumiseksami 

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

 

PUHKPILLID:

 • vestlus (õppimise motivatsioon Elleri koolis, eelnev haridustee, ajaline valmisolek erialaga tegelemiseks, suhe muusikaga, kontsertide külastus, plaanid jms.)

 • kaks erineva karakteriga pala (soovitavalt üks suurvormi osa + väikevorm)

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • etüüd

 • prima vista

 

LÖÖKPILLID:

 • vestlus (õppimise motivatsioon Elleri koolis, eelnev haridustee, ajaline valmisolek erialaga tegelemiseks, suhe muusikaga, kontsertide külastus, plaanid jms.)

 • kaks erineva karakteriga pala, erinevatel pillidel

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • väikese trummi etüüd

 • prima vista (väike trumm ning ksülofon/marimba)

Hindamiskriteeriumid:

Puhkpillid. Sisseastumine

Lõpphinde maksimumpunktid: 10

 

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

DSC05441.jpg
Õpetajad

Õpetajad

bottom of page