top of page
ÕIS

Puhkpillid

Löökpillid

Tutvustus

Sisseastumine

Õpetajad

KONTAKT

Tõnu Kalm

osakonna juhataja

tonu.kalm@tmk.ee

Tutvustus

Puhk- ja löökpilliosakonnas saab õppida flöödi, oboe, klarneti, saksofoni, fagoti, metsasarve, trompeti, trombooni, tuuba ja löökpilli interpreediks. Löökpillidest õpitakse kõiki sümfooniaorkestris ja ansamblimängus kasutatavaid löökpille ja trummikomplekte. Lisaks erialale saavad noored mängijad algteadmisi pillimängu metoodikast, puhkpillimuusika ajaloost, ja dirigeerimise alustest. Mänguoskused arenevad ansamblitundides,  sümfoonia- ja puhkpilliorkestris. Kaasa saab lüüa ka Elleri puhkpilliorkestris, Eller Brassis, bigbändis, saksofoni-, flöödi- ja löökpilliansamblites. Löökpilliosakonnas saab õpilane ettevalmistuse õppimiseks muusikakõrgkoolis ja tööks solistina, orkestrandina, õpetajaametis või mujal.​ Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka välismaal. Õpingud lõpevad erialaeksamiga.  Harmoonia ja solfedžo lõpueksamid lähevad arvesse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sisseastumiseksamitena. Lõpetajad saavad IV taseme interpreedi kutse.

Puhkpilli või löökpilli eriala õpilane peab läbima interpreedi õppekava.

Vaata interpreedi kutseõppe õppekava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata interpreedi kutsekeskharidusõppe õppekava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutseõppe rakenduskava, õppeajaga 3 aastat.

Vaata õppeaasta 2022/2023 interpreedi kutsekeskharidusõppe rakenduskava, õppeajaga 4 aastat.

Vaata kõiki õppekavasid.

LOE ÕPPIMISVÕIMALUSTE JA ÕPPEAJA KOHTA LÄHEMALT 

Puhkpillid. Tutvustus

Sisseastumine

Vastuvõtud õppeaastaks 2023/2024 toimuvad 10.-16. mail 2023, 26. juunil 2023 ja 25. augustil 2023.

Vaata täpsemalt.

Sisseastumiseks pead

 

Esitama vajalikud dokumendid

 • Avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.

 • Digitaalne dokumendifo, mille saab üles laadida SAISis või teha eksamipäeval kohapeal

 • Digiallkirjastatud vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18 aastat) (PDF) (Word)

 • Juhul, kui oled lõpetanud enne 2004. aastat või su haridusandmed mingil põhjusel puuduvad SAIS keskkonnast, siis palume avalduse juurde haridust tõendava dokumendi koopia (tunnistus ja hinneteleht) 

Sooritama

1. erialaeksami 

PUHKPILLID

 • kaks erineva karakteriga pala (soovitavalt üks suurvormi osa + väikevorm)

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • etüüd

 • prima vista

LÖÖKPILLID

 • kaks erineva karakteriga pala, erinevatel pillidel

 • 0-2 märgiga heliredelid

 • väikese trummi etüüd

 • prima vista (väike trumm ning ksülofon/marimba)

2. solfedžo testi

TÄIENDAV INFO: ÕPPEJUHT AIN TARRO tel 742 3384 või 5560 9850, vastuvott@tmk.ee 

Puhkpillid. Sisseastumine
DSC05441.jpg
Õpetajad

Õpetajad

bottom of page