top of page

Muusikapedagoogika - 2
(pilliõppe juhendamine)

KAASRAHASTANUD.png

Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja
mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ raames.

aints_eensaar.jpeg

Aeg: september - detsember 2024, tundide ajad lepitakse osalejatega individuaalselt kokku

 

Toimumiskoht: Heino Elleri Muusikakool (Lossi 15, Tartu)

 

Grupi suurus: 10 inimest

 

Koolituse maksumus: tasuta

 

Sihtrühm: Muusikakoolide õpetajad ja muusika huviringide juhendajad, kes vajavad erialast täiendõpet

 

Õppe alustamise nõuded: Keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseharidus muusika valdkonnas. Kõrghariduse korral peab õppe alustamiseks olema lõpetamisest möödunud 10 aastat. Instrumendi õpetamise kogemus vähemalt 1 aasta. Algtasemel arvutioskus.

 

Koolitajad: Koolitajad on Heino Elleri Muusikakooli pikaaegsed magistrikraadiga mentorõpetajad, kes on silmapaistvad ja tunnustatud spetsialistid oma erialal ning kes jagavad oma teadmisi ja parimaid praktikaid seminaridel, meistriklassidel, metoodikapäevadel ja koolitustel üle Eesti.
Koolitaja valik konkreetsele instrumendile toimub õppuri pillivalikust lähtuvalt.

Kõik juhendajad omavad kutseõpetaja kvalifikatsiooni.

 

Koolituse sisu:

● Pilliõppe juhendamine (õppekeskkonna kujundamine, töö planeerimine ja läbiviimine, erinevad õppemeetodid, tagasiside andmine ja hindamine, instrumendi õpetamise metoodika ja praktika, õpilase füüsiliste eelduste väljaselgitamine, ergonoomika ja õige pilliasend, õigete mänguvõtete kujundamise, repertuaari valimine ja uusima repertuaariga tutvumine, muusikaliste kujundite avamine, didaktiline mudel tunniprotsessi korraldamiseks)
● Vaatluspraktika (õppur jälgib mentorõpetaja tööd)
● Iseseisev praktika õpilasega (mentorõpetaja jälgib kursusel osaleja tööd)

Koolitusel osalevad pilliõppe juhendajad koos enda õpetatava andeka erialaõpilasega.

Õppekavaga saate tuvuda SIIN


Registreeruda saate SIIN

 

Kui te registreerute kursusele, ei tähenda see automaatselt kursusele pääsu.
Kursusel osalejate valikul võetakse arvesse sihtrühma sobivust ja osaleja põhjendust täiendkoolituse vajalikkuse kohta.
Koolituskoha kinnituse saadame teile e-maili teel.
Koolituskohast saab ära öelda kuni 7 päeva enne koolituse algust.

 

Täiendav info kursuse toimumise ja kursusest osavõtutingimuste kohta:
Neili Peters-Meus
õppearendusspetsialist
neili.peters-meus@tmk.ee

tel 74 42408

bottom of page