top of page
ELLERI AKTUS 116.jpg

Õppimine

Heino Elleri Muusikakoolis viiakse õppetööd läbi klassikalise muusika, pärimusmuusika ja rütmimuusika erialadel. Erialade kohta leiad rohkem SIIT.

 

Õppida on võimalik kutseõppe, kutsekeskharidusõppe ja jätkuõppe õppekavadel. Õppimisvõimaluste kohta leiad rohkem infot SIIT.

Õppetöö on korraldatud kindla tunniplaani alusel. Olulised tähtajad, sündmused, piirid määrab kindlaks õppeaasta  kalender. Õpilased saavad õpetajatelt palju individuaalset juhendamist ning õppekavades on suur osakaal loomingulistel projektidel. Oluline osa on ka praktikal, mis toimub koolisiseste või väljaspool kooli toimuvate avalike esinemistena,  erinevate projektide või kooli festivalinädalate raames

 

Muusikakool toetab oma õpilasi õpingute planeerimisel ning pakub neile õpingulist ja psühholoogilist nõu ja abi. Kool toetab haridusliku erivajadusega õpilasi nii sisseastumisel, õpingute ajal kui ka sobiva õpikeskkonna loomisel. 

bottom of page