top of page
Pilt2.png
VIDEOSILLAD

Meistritega käsikäes
(Erasmus+ 2024-2025
lühiajaline õpirändeprojekt)

Soovime antud projekti elluviimisega aidata kaasa rikkaliku ja mitmekülgse õpikeskkonna loomisele, mis toetaks meie õpilaste ja õpetajate professionaalset ja isiklikku arengut ning edendaks kultuuridevahelist mõistmist ja koostööd muusika valdkonnas. Samuti aitaks see projekt arendada meie kooli õppetöö korraldust ja metoodikat vastavalt parimatele praktikatele Euroopas.
Projekti "Meistritega käsikäes" (nr 2024-1-EE01-KA122-VET-000231702) raames toimub 7 õpirännet, mille hulgas on 2 kutsevõistlusel osalemist, 3 rühmaviisilist õpirännet, üks väliseksperdi kutsumine ning üks töötajate õpiränne. Projekt algas 1. juunil 2024 ning tegevused lõppevad kevadel 2025.

Projekti kontaktisikuteks on Henri Reeder (henri.reeder@tmk.ee) ja Neili Peters-Meus (neili.peters-meus@tmk.ee). 

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_BLACK Outline.jpg
bottom of page