top of page
  • Writer's pictureEller

Teadaanne kooliperele

Viiruse kasvutrend meie ümber on äärmiselt murettekitav. Püüame võimalikult kaua hoida koolielu tavapäraselt toimimas.


Iga koolipere liige saab kaasa aidata viiruse leviku tõkestamisel!


Oleme teinud loengulise õppetöö kättesaadavaks üle interneti, valmistanud ette klassid, et seal vajadusel online-tunde, sh erialatunde, läbi viia.


Meie kontserdid on peamiselt Tubina saalis ja kirikutes:

● Advendikontsert 29. novembril kl 16 Pauluse kirikus

● Kooli sünnipäeva kontsert 10. detsembril kl 18 Jaani kirikus.


Püsime terved!


● Tuleme kooli tervena. Vähimagi haigusnähu korral jääme koju.

● Tuletame meelde, et haigestumisest või eneseisolatsiooni jäämisest tuleb töötajatel teada anda personalijuhile maire.saar@tmk.ee tel 56643897 ja õpilastel õppejuhile ain.tarro@tmk.ee tel 55609850.

● Õpetaja peaks eneseisolatsiooni jäämise korral suhtlema otse oma õpilaste ja/või õpperühmadega (õppeosakond aitab vajadusel kontaktnumbrite ja e-posti aadressidega). On oluline, et õppetöö jätkuks ja õpilased ei jääks infosulgu.

● Tehnilise toe saamiseks pöörduge Jürgeni (jurgen.tina@tmk.ee tel 56460475) või Renee (renee.trei@tmk.ee tel 58309125) poole.

● Õpilane peab eneseisolatsiooni jäämise korral, distantsilt üldainete rühmatunniga liitumisel, hübriidõppe korral (st tema kodus-ülejäänud grupp koolis) õpetajat teavitama 15 min enne tunni algust. Kui kogu koolipere või õppegrupp on distantsõppel, ei ole teavitamine vajalik.

● Kui selgub, et meie koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (erinevates rühma- või ansamblitundides koosviibinud õpilased, õpetajad, lähikolleegid jne). Kogu kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu. Lähikontaktis (lähemal kui 2 m rohkem kui 15 min) olnud isikutega võetakse eraldi ühendust. Koolis nakatunuga kokku puutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed - ei mainita haigestunu nime jms andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.


Kanname maski ja hoiame distantsi!


● Kanname maski koolis koridorides liikudes, loengu- ja rühmatundides, kontserte kuulates, puhkealadel, soovitavalt ka keelpilliorkestri proovis jms.

● Ühekordsed maskid on kättesaadavad valvelaua juures.

● Individuaaltunnis hoiame 2-3m distantsi, tunni või harjutamise lõpetamisel tuulutame klassi ja desinfitseerime (juhul kui kasutame) klaveri klahvid.

● Rühmatundide klassides desinfitseerime pärast tundide lõppu kasutatud laudade pinnad. Kõik vajalikud desinfitseerimisvahendid on klassides olemas.

● Hoiame koolis (sh kohvikus) liikudes distantsi ja peame võimalusel kinni 2+2 reeglist, puhastame sageli käsi.

● Hoidume rühmiti kogunemast. Suhtleme pigem vabas õhus kuni ilmastik seda lubab.

● Paigutame oma üleriided erinevatel korrustel ja paikades hajusalt olevatele nagidele.

● Soovitame mitte külastada rahvarohkeid kohti ega pidusid.

● Lapsevanematel palume lapse tundide toimumise ajal viibida koolimajast väljaspool.

● Kooliväliste inimeste viibimine kooli ruumides (v.a Tubina saali kontserdid) on lubatud vaid erijuhtudel eelneval kokkuleppel direktori või õppejuhiga.


Hoiame kontakti, vahetame infot, märkame üksteist


● Hoolitseme enda ja üksteise vaimse tervise eest! On oluline märgata, kui keegi vajab tuge. Pöördu julgelt kooli psühholoogi poole tel 7427555 või 55517427 Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuses.

● Soovitame laadida kõikidele isiklikku nutiseadmesse koroonaäpp Hoia: www.hoia.me


Olge hoitud!

88 views

Kommentare


bottom of page