top of page
  • Writer's pictureEller

Alustab solfedžo ettevalmistuskursus

Valmistu sisseastumiseksamiteks solfedžos!

Kursus on sulle, kui sul on:

- jäänud pikem vahe muusikaõpingutesse

- senine muusikaline ettevalmistus ebapiisav kooli õppima asumiseks

Solfedžo kursus toimub Heino Elleri Muusikakoolis (Lossi 15, Tartu) novembrist 2022 maini 2023 kontakttundidena laupäeviti järgmistel kuupäevadel:

2022: 12.11; 26.11; 10.12; 14.01; 4.02; 18.02

2023: 11.03; 25.03; 8.04; 22.04; 6.05; 20.05

Igal kohtumisel toimub õppetöö kahe 90-minutise sessioonina.

Kellaajad: 11.00-12.30 ja 13.00-14.30.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Noodikirja põhielemendid

  • Viiuli- ja bassivõti

  • Laadid (duur ja molli erinevad kujud) ja helistikud

  • Intervallid ja akordid (laadis ja laadiväliselt)

  • Vältused ja rütmid, lihtsamad taktimõõdud

  • Meloodia- ja rütmidiktaat

  • Akordide järgnevus

  • Noodist laulmine

Kursuse viivad läbi õpetajad Küllike Joosing ja Mariell Piispea.

Maksumuse info:

Kursuse maksumus on 150 eurot ja hind sisaldab lisaks eelpool mainitud aegadele boonusena ka kahte lisatundi kokkulepitud aegadel juunis 2023, see on enne sisseastumiseksameid.

Kursuse eest saab maksta kahes osas: novembris 70 eurot ja veebruaris 80 eurot.

Enne kursustele registreerumist palun tutvu kindlasti eriala ja solfedžo sisseastumise nõuetega SIIN

Kursusele registreerimine: SIIN

Registreerimise tähtaeg 7. november 2022.

Kontakt:153 views

Comments


bottom of page