top of page
  • Writer's pictureEller

Algab ettevalmistuskursus

Valmistu sisseastumiseksamiteks muusikakooli!

On alanud registreerumine sisseastumise valmistumiseks õppeaastaks 2024/25.

Tasulise ettevalmistuskursuse eesmärk on valmistada soovijad ette kooli keskastme sisseastumiseksamiteks solfedžos ja erialas.


Kursus on sulle, kui sul on:

- jäänud pikem vahe muusikaõpingutesse

- senine muusikaline ettevalmistus ebapiisav kooli õppima asumiseks

Solfedžo kursus toimub Heino Elleri Muusikakoolis (Lossi 15, Tartu) novembrist 2023 maini 2024 kontakttundidena laupäeviti järgmistel kuupäevadel:

2023: 4.11, 18.11, 2.12, 16.12,

2024: 13.01, 3.02, 17.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 4.05.

Igal kohtumisel toimub õppetöö kahe 90-minutise sessioonina.

Kellaajad: 11.00-12.30 ja 13.00-14.30.

Klass 216.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Noodikirja põhielemendid

  • Viiuli- ja bassivõti

  • Laadid (duur ja molli erinevad kujud) ja helistikud

  • Intervallid ja akordid (laadis ja laadiväliselt)

  • Vältused ja rütmid, lihtsamad taktimõõdud

  • Meloodia- ja rütmidiktaat

  • Akordide järgnevus

  • Noodist laulmine

Kursuse juhendaja on Mariell Piispea.

Maksumuse info:

Kursuse maksumus on 150 eurot ja hind sisaldab lisaks eelpool mainitud aegadele boonusena ka kahte lisatundi kokkulepitud aegadel juunis 2024 enne sisseastumiseksameid.

Kursuse eest saab maksta kahes osas: novembris 70 eurot ja veebruaris 80 eurot.

Erialatund toimub osalejaga kokkuleppel ja selle hind on 18 eurot (45 minutit). Kursusetasu ei kuulu tulumaksutagastuse alla.

Enne kursustele registreerumist palun tutvu kindlasti eriala ja solfedžo sisseastumise nõuetega SIIN

Kursusele registreerimine: SIIN

Registreerimise tähtaeg 30. oktoober 2023.

Täiendav info õppeosakonna juhatajalt Piret Hendriksonilt tel +372 744 2405
196 views

Comments


bottom of page