top of page
  • Writer's pictureEller

IX Eesti Noorte Pianistide Konkurss 16.-20. aprillil 2020 Heino Elleri Muusikakoolis Tartus


Konkursi tingimused

Konkurss toimub neljas vanuseastmes. I ja II vanuserühm esinevad ühes voorus. III ja IV vanuserühm kahes voorus ja konkursil esitatakse mõlema vooru kavad.

Konkursi kava esitatakse peast.

Konkursile registreerimise tähtaega on pikendatud kuni 08.03.2020.

Osavõtumaks 30 eurot tuleb tasuda hiljemalt 08.03.2020 MTÜ Elleri loomekeskus arvele EE982200221054062886. Selgitusse märkida IX Eesti Noorte Pianistide Konkurss ja osaleja nimi.

Foto palun saata aadressile pille.taniloo@gmail.com

Konkursi kava

I vanuserühm: õpilased, kes on sündinud aastal 2007, 2008

Vaba kava, mis sisaldab ka J. S. Bachi polüfooniat (2-h, 3-h inventsioon või prelüüd ja fuuga HTK I, II) ja eesti helilooja teost.

Kava kestus 10-12 minutit

II vanuserühm: õpilased, kes on sündinud aastal 2005, 2006

Vaba kava, mis sisaldab ka suurvormi (v.a. lühipalade tsükkel) ja eesti helilooja teost.

Kava kestus 12-15 minutit

III vanuserühm: õpilased, kes on sündinud aastal 2003, 2004

Vaba kava, mis sisaldab ka virtuoospala või etüüdi.

I voor 7-10 minutit

II voor 10-13 minutit

IV vanuserühm: õpilased, kes on sündinud 2002 või varem (v.a. EMTA üliõpilased)

Vaba kava, mis sisaldab ka virtuoospala või etüüdi.

I voor 8-10 minutit

II voor 13-15 minutit

572 views
bottom of page