top of page

Õpilaselu

Õpilasesindus on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. 

See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel. ÕE tegevuse põhiline eesmärk on õpilaste õiguste kaitsmine koolis, kooliürituste korraldamine ja läbiviimine ning koostöö arendamine õpetajate, õpilaste ning kooli juhtkonna vahel.

Õpilasesinduse koossis:

TULEMAS ...

bottom of page