top of page

Katrin Aller

Kompositsiooni ja muusikateooria osakonna juhataja

Solfedžo, muusikateooria, muusikalised vormid, instrumentide tundmine, muusikaajalugu, muusikateooria ja kompositsiooni eriala, muusikaajaloo õpetamise ja lektoritöö metoodilised alused ja praktika, partituuri lugemine, orkestratsioon


Kompositsiooni ja muusikateooria osakonnast lähemalt

Katrin Aller
bottom of page