top of page

Eurochestries Balti Noorte Sümfooniaorkestrite Festivali kontsert

Eurochestries Balti Noorte Sümfooniaorkestrite Festivali kontsert
Eurochestries Balti Noorte Sümfooniaorkestrite Festivali kontsert

Aeg ja koht

17. apr 2024, 15:00 – 16:30

Tubina saal, Lossi 15, 51003 Tartu, Eesti

Sündmusest

Eller Sümfoniett, dirigent Kristel Eeroja-Põldoja 

Harjumaa Keelpilliorkester, dirigent Imre Rohuväli 

Harjumaa Keelpilliorkestri ettevalmistusorkester, dirigent Tekla Tappo Pardaugava 

Muusika- ja Kunstikooli sümfooniaorkester, dirigent  Matīss Pēteris Circenis

Tasuta

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐥𝐭𝐢 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨𝐫𝐤𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐛 𝟏𝟑.–𝟏𝟖. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐋𝐞𝐞𝐝𝐮𝐬, 𝐋𝐚̈𝐭𝐢𝐬 𝐣𝐚 𝐄𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬.

See ainulaadne sündmus toob kokku noorte sümfoonia- ning kammerorkestrid Balti riikidest (Eesti, Läti, Leedu) ja Prantsusmaalt, pakkudes neile võimalust esineda rahvusvahelisel areenil. Festival kestab kuus päeva, mille jooksul astub üles 36 orkestrit ligi 1500 osalejaga. Festivali olulisim eesmärk on luua platvorm, kus orkestrid saavad mitte ainult esineda, vaid ka vahetada kogemusi, kuulata teiste esitusi ja luua rahvusvahelisi kontakte tuleviku koostööprojektide tarbeks. Kontsertidel kõlavad teosed ulatuvad sümfoonilistest meistriteostest kuni filmi- ja rahvamuusikani, pakkudes kuulajatele rikkalikku ja mitmekesist muusikaelamust.

𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐫𝐚𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐯𝐚𝐝 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐬𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝 𝟏𝟕.–𝟏𝟖. 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐥 𝐓𝐚𝐫𝐭𝐮𝐬: 17.04.2024 12:30 Vanemuise Kontserdimajas >> tasuta 17.04.2024 15:00 Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis >> tasuta 17.04.2024 17:30 Festivali lõppkontsert Vanemuise Kontserdimajas 18.04.2024 18:00 Pauluse kirikus >> tasuta

Ühtlasi teeb festivalil debüüdi Balti Noorte Sümfooniaorkester, mis on kogunud andekaid noori muusikuid kõigist Balti riikidest ja Prantsusmaalt. Orkester, mis alustas tegevust Leedus ja Lätis, esitab Eestis täispikka kava, tuues esile eesti, läti, leedu, prantsuse ja muude rahvuste muusikat. Tartus astub orkester üles oma kõige mahukama programmiga, pakkudes kuulajatele erakordseid emotsioone.

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑘𝑜ℎ𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑑 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑡𝑜𝑒𝑡𝑎𝑗𝑎𝑑 𝑜𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑛, 𝐸𝑒𝑠𝑡𝑖 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑢𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎 𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑢𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚.

---------------------------------------------------------------------------

ENG

𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐥𝐭𝐢𝐜 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟏𝟑𝐭𝐡 𝐭𝐨 𝟏𝟖𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐭𝐯𝐢𝐚, 𝐋𝐢𝐭𝐡𝐮𝐚𝐧𝐢𝐚, 𝐚𝐧𝐝 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐧𝐢𝐚.

This unique event gathers young symphony and chamber orchestras from the Baltic states (Estonia, Latvia, Lithuania) and France, providing them with the opportunity to perform on an international stage. The festival will last six days, during which 36 orchestras with approximately 1500 participants will perform. The festival's main goal is to create a platform where orchestras can not only perform but also exchange experiences, listen to other performances, and establish international contacts for future cooperation projects. The concerts will feature a wide range of music, from symphonic masterpieces to film and folk music, offering audiences a rich and diverse musical experience.

The festival concerts in Tartu will be held on April 17th and 18th:

April 17, 2024, 12:30 at the Vanemuine Concert Hall >> free April 17, 2024, 15:00 at the Heino Eller Music School's Tubin Hall >> free April 17, 2024, 17:30 at the Festival's closing concert in the Vanemuine Concert Hall April 18, 2024, 18:00 at St. Paul's Church >> free

Additionally, the festival will feature the debut of the Baltic Youth Symphony Orchestra, which has gathered talented young musicians from all the Baltic states and France. The orchestra, which began its activities in Lithuania and Latvia, will present a full program in Estonia, highlighting Estonian, Latvian, Lithuanian, French, and music from other nationalities. In Tartu, the orchestra will perform its most extensive program, offering audiences extraordinary emotional experiences.

𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑇𝑎𝑟𝑡𝑢, 𝑡ℎ𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑑𝑜𝑤𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎, 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑦 𝑜𝑓 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒.

Jaga

bottom of page