top of page
  • Writer's pictureEller

Kerli Orav-Puuranda tunnustati prof. Gerhard Rägo nimelise mälestusmedaliga


3. detsembril antakse TÜ Delta õppehoones prof. Gerhard Rägo nimeline

mälestusmedal teiste hulgas ka meie matemaatikaõpetajale Kerli Orav-Puurannale!


5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või

kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal antakse medaleid välja 32. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste

gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. G. Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.


Palju õnne Kerli Orav-Puurannale!

99 views

Comments


bottom of page