top of page
  • Writer's pictureEller

Eesti Noorte Pianistide Konkurss "Eesti kõla X"

Tallinna Muusikakeskkooli poolt korraldatud Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla X“ toimus sel aastal kontaktivabalt, veebi majutatud e-klaverikonkursina.


Konkursitulemused avaldati 12. detsembril TMKK kodulehel www.tmkk.edu.ee.

Laureaatide pidulik live-kontsert toimub terviseohu möödumise korral kevadel 2022.


Eesti klaverimängukultuur, nagu iga elus organism, vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt ning panustamist. Konkursi idee ja impulss lähtuvad veendumusest ja kavatsusest, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu igakülgse toetamisega on nende pianistlike pidupäevade läbiv mõte ka viljeleda ja väärtustada Eesti klaverimuusikat.


Konkursile olid oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimus ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustas Eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulus konkursi kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina teos(ed) osaleja valikul.


Seekordne konkursi kava pidas meeles tänavusi juubilare. Nii on II vanuserühma repertuaaris Béla Bártoki (140 a sünnist) muusika ja VI vanuserühma kohustuslikuks komponendiks Ferenc Liszti (210 a sünnist) teos. Samuti tellis konkurss uudisteosed Eesti heliloojatelt, TMKK vilistlastelt: Margo Kõlar (60), Tõnis Kaumann (50) ja Jüri Reinvere (50).


Võistlust hindas 3-liikmeline rahvusvaheline žürii, koosseisus Peep Lassmann (Eesti), Elisabeth Aigner-Monarth (Austria, Viini Muusikaülikooli klaveri- ja klaveripedagoogika instituudi juhataja) ja Ludmila Kašetiene (Leedu, Šilute Kunstide Kool).


Meie õpilaste tulemused:


I vanuserühm

III preemia

Tobias Aksel Sulg

Diplom

Maarja Vassila


II A vanuserühm

III preemia

Hugo Mägi

Knut-Roderick Rips


III A vanuserühm

Diplom

Amanda Kinsigo

Maia Lii Pruulmann


IV A vanuserühm

I preemia, eripreemia klassikalise suurvormi esituse eest, eripreemia Eesti helilooja teose esituse eest

Markus Kadaste

III preemia

Jaan Kullerkupp

Erika Kuznetsova

Diplom

Agnes Lee Pruulamnn


VI vanuserühm

I preemia, eripreemia Eesti helilooja teose esituse eest

Lilian Hindrikson


Õpilaste õpetajad: Pille Taniloo, Jaan Kapp, Kadri Leivategija, Jelena Golub, Anne-Mai Palm


Palju õnne!
394 views

Comentarios


bottom of page