top of page

Composition, music theory

Introduction

Admissions

Teachers

CONTACT

Katrin Aller

head of the department

katrin.aller@tmk.ee

noorhelilooja3.jpeg
Kompositsioon. Tutvustus

Introduction

Students specialising in composition and music theory acquire an in-depth knowledge of theoretical subjects and music history. In addition, students delve into several other subjects in the professional cycle, such as form studies, research, the basics of music criticism, lecturing and the basics of different methodologies. Piano studies and elective courses play an important role in this curriculum.

 

Young composers can showcase their works at school concerts, the joint spring-winter concert with students from Georg Ots Tallinn Music College and Tallinn Music High School, at the Estonian Music Days festival, and other events. Young theorists have the opportunity to present their reports and research papers, including at the traditional conference of young musicologists in Tallinn.

Studies are enriched by different events held during Eller Week in March. Young authors present their compositions at two concerts during the academic year, one in December and a larger concert concluding the academic year in June. 

In addition to traditional music composition, students can also explore electronic or electroacoustic composition. 

After graduation, students can continue studies at a higher music school. Graduates have the opportunity specialise in different fields: composer, sound technician, electronic music, music theorist, music historian, teacher of different music subjects, and working in music libraries, among other possibilities.

    

Studies conclude with a vocational examination. The final examinations in harmony and solfeggio serve as entrance examinations for the Estonian Academy of Music and Theatre.

 

Students of the composition or music theory speciality must complete the composer or music theorist curriculum.

noorhelilooja.jpeg
Kompositsioon. Sisseastumine

Admissions

Admissions for the academic year 2024/2025 

 • May 8-16, 2024 (See more), application in the Estonian Study Admission Information System SAIS from March 11 to May 7, 2024  

 • ​June 25, 2024, 11.00-13.00 speciality exam, 15.00 sofeggio tests; application in SAIS from June 1 to 24, 2024 

 • Additional admission on August 26, 2024, 11.00 speciality exam, 13.00 solfeggio tests; application in SAIS from July 1 to August 23, 2024.

ADDITIONAL INFORMATION:

Piret Hendrikson, Head of the Office of Academic Affairs, vastuvott@tmk.ee, phone 744 2405 

1. Motivatsioonikiri (ca 150 sõna, võtta kaasa sisseastumiseksamile), mis puudutab küsimusi: 

 • milline on varasem kokkupuude muusika komponeerimisega

 • millised on muusikalised eeskujud

 • miks just see eriala

Sarnaseid teemasid käsitleb ka kohapeal aset leidev vestlus.

 

2. Klaveril palutud teoste mängimine (mõlemal erialal):

 • polüfooniline teos (kui õpilaskandidaat eelnevalt klaverit õppinud ei ole või on sellekohane õpiaeg olnud hästi põgus, võib küsitud teos olla lihtne kahehäälne inventsioon vms.)

 • suurvormi osa (samuti võimalik valida vajadusel mõni eriti kerge sonatiini osa).

 

Klaveri (korralik) mängutase on eeldatav põhjusel, et järgnevas õppetöös kujuneb suur osa klaveripõhiseks ning liiga madal tase ei luba tõenäoliselt saavutada vajaminevat harmoonias, partituuri lugemises jms.

 

3. Varem kirjutatud teoste tutvustamine. Hinnatakse:

 • teose ja ideede olemasolu üldiselt

 • teostust, vormistust

 • sisseastumise ajaks omandatud tehnilisi oskusi

Solfedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

MUUSIKATEOORIA

Sisseastumiseksami osad ja nende kirjeldus:

1. Motivatsioonikiri (ca 150 sõna, võtta kaasa sisseastumiseksamile), mis puudutab küsimusi: 

 • milline on varasem kokkupuude muusikast mõtlemise ja kirjutamisega

 • millised oni huvipakkuvamad uurimisteemad

 • miks just see eriala

Sarnaseid teemasid käsitleb ka kohapeal aset leidev vestlus.

 

2. Klaveril palutud teoste mängimine (mõlemal erialal):

 • polüfooniline teos (kui õpilaskandidaat eelnevalt klaverit õppinud ei ole või on sellekohane õpiaeg olnud hästi põgus, võib küsitud teos olla lihtne kahehäälne inventsioon vms.)

 • suurvormi osa (samuti võimalik valida vajadusel mõni eriti kerge sonatiini osa).

 

Klaveri (korralik) mängutase on eeldatav põhjusel, et järgnevas õppetöös kujuneb suur osa klaveripõhiseks ning liiga madal tase ei luba tõenäoliselt saavutada vajaminevat harmoonias, partituuri lugemises jms.

 

3. Kohapeal kirjutatav lühiessee (ca üks lehekülg) mõnel üldisel muusikat puudutaval teemal. Essee eesmärk on:

 • näha muusikast mõtlemise oskust lühikeses ja vabas vormis 

 • näha keelelisi oskusi

 • näha väikesemõõdulise teksti koostamise suutlikkust

Sofedžo test peab olema sooritatud positiivsele tulemusele. Tulemuste põhjal moodustatakse õpperühmad.

 

TÄIENDAV INFO: õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson, vastuvott@tmk.ee, tel 744 2405

noorhelilooja1.webp
Kompositsioon. Õpetajad

Teachers

More

Virtual tour

The school building

Creative Lab for sound and visual projects

Studio

Liisa
Elleri Muusikakool

Liisa

bottom of page