Vastuvõtueksamite nõuded erialade kaupa

Poska-Elleri ühisõppesse 16. märtsist 2020

Tavaõppesse 18. maist 2020

Sisseastumiste kuupäevad 2020

 • Sisseastumine Poska-Elleri ühisõppesse - eriala eksam 3. juunil 2020, muusikateooria test 4.-5. juunil 2020

 • Põhivastuvõtu konsultatsioonid 25. juuni 2020

 • Sisseastumiseksam solfedžos 25. juuni 2020

 • Sisseastumiseksam erialas 26. juuni 2020

 • Jätkuõppe õppekavadele astujate erialaeksam 26. juuni 2020 koos vastava eriala sisseastujatega

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo