Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 

Vastuvõtt noorteosakonda

(1.-9. klass)

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis. Vastu võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis ja kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

 

Ootame õpilasi õppima ka 8.-9. klassi ning tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist).

Sisseastumiskatsed  järgmiseks 2020/2021 õppeaastaks toimuvad 27. mail 2020.

Noorteosakonnas saab õppida klaveri, keelpillide, kitarri, puhkpillide, löökpillide, akordioni, harfi ja kandle erialadel. Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad ka solfedžotunnid, samuti kaks korda nädalas. 

 

I klassi astujad sooritavad kaks eksamit:

eriala eksam – esitada instrumendil kaks pala

solfedžo eksam – musikaalsuse katsed

 • Vabalt valitud laulu laulmine

 • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

 • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

 • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

 • Vestlus​

Vaata õpetajaid siit

Vastuvõtuavalduse saad esitada alates

1. aprillist 2020 

SIIN

Tulevikumuusikute arenguprogramm

Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusiku arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Tulevikumuusikute arenguprogrammi oodatakse õpilasi alates 4. klassist. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

Sisseastumiskatsed tulevikumuusikute arenguprogrammi (alates 4. klassist) toimuvad 27. mail 2020.

 

Eelklassid

 

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi. 

 

Õppetöö toimub septembrist maini.

Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo