- Vastuvõtt

Vastuvõtt noorteosakonda

 

Vastuvõtt noorteosakonda

(1.-9. klass)

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis.

 

Vastu võetakse õpilasi 1. ja 8.-9. klassi ning tulevikumuusiku arenguprogrammi (alates 4. klassist), kellel on head muusikalised eeldused ning suur soov pillimängu õppida.

.............................................

Sisseastumiskatsed  2020/2021 õppeaastaks 1. klassi ja tulevikumuusiku arenguprogrammi  toimuvad 27. mail 2020, 8.-9. klassi 24. augustil 2020.

Vastuvõtutingimused õppeaastaks 2020/2021 

1. klass

 • Vastuvõtt toimub 27. mail 2020.

 • Avalduste esitamise tähtaeg kooli vastuvõtukeskkonnas on 27. mai.

 • Kandideerimiseks salvestada video, mis koosneb 2 palast erialainstrumendil ning a cappella laulu esitamisest ja saata see 27. maiks selle osakonna juhatajale kuhu laps kandideerib. Video nimes palume ära märkida kandidaadi nime.

 

Osakondade kontaktid 

Klaver - PILLE TANILOO pille.taniloo@tmk.ee  

Puhkpill - ANNELI KUUSK anneli.kuusk@tmk.ee  

Kitarr, kannel, akordion - RUTH KUHI ruth.kuhi@tmk.ee  

Keelpill - KRISTEL EEROJA-PÕLDOJA kristel.eeroja-poldoja@tmk.ee

Sisseastumiskatsed 8.-9. klassi toimuvad 24. augustil 2020.

Vastuvõtutingimused 8.-9. klassi õppeaastaks 2020/2021  - esitada tuleb muusikakooli lõpuklassi tasemele vastav repertuaar.

Vatuvõtutingimusi tulevikumuusiku arenguprogrammi õppeaastal 2020/2021 vaata siit 

...................................................

Noorteosakonnas saab õppida klaveri, keelpillide, kitarri, puhkpillide, löökpillide, akordioni, harfi ja kandle erialadel. Erialatunnid toimuvad kaks korda nädalas. Lisaks erialatundidele toimuvad ka solfedžotunnid, samuti kaks korda nädalas. 

 

I klassi astujad sooritavad kaks eksamit:

eriala eksam – esitada instrumendil kaks pala

solfedžo eksam – musikaalsuse katsed

 • Vabalt valitud laulu laulmine

 • Üksikute nootide, intervallide (sekund, terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi (mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi)

 • Muusikalise mälu harjutused: õpetaja mängib klaveril ette lühikese meloodia, õpilane kordab seda meloodiat la-silbil

 • Rütmi koputamine: õpetaja koputab ette 2-taktilise rütmi, õpilane kordab sama rütmi

 • Vestlus​

Vaata õpetajaid siit

Tulevikumuusiku arenguprogramm

Vastuvõtutingimused õppeaastaks 2020/2021

 • Vastuvõtt  toimub 27. mail 2020.

 • Esitada avaldus kooli vastuvõtukeskkonnas 22. maiks.

 • Saata video esinemiskavaga (soovitavalt muusikakooli klassi lõpukava) 27. maiks  osakonna juhatajale, kuhu laps kandideerib. Video nimes palume ära märkida kandidaadi nime. 

Osakondade kontaktid 

Klaver - PILLE TANILOO pille.taniloo@tmk.ee  

Puhkpill - ANNELI KUUSK anneli.kuusk@tmk.ee  

Kitarr, kannel, akordion - RUTH KUHI ruth.kuhi@tmk.ee  

Keelpill - KRISTEL EEROJA-PÕLDOJA kristel.eeroja-poldoja@tmk.ee 

 

Tulevikumuusiku arenguprogrammi võivad kandideerida õpilased alates 4. klassist. 

.......................................

Heino Elleri Muusikakoolis avati sügisest 2014 tulevikumuusiku arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (k.a. Tartu) muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes. Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös.

 

Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

 
 

Eelklassid

 

Eelklassi lisavastuvõtukatsetele oodatakse 5-7 aastaseid lapsi 25. augustil 2020 kell 17 klass 221 

Vajalik etteregistreerimine aadressil laidi.heinmets@gmail.com või telefonil 5270996.

Elleri kooli ruumides (Lossi 15) tegutseb ka eramuusikakool Ardente, kuhu oodatakse koolieelikuid ja/või esimeste klasside õpilasi. 

 

Õppetöö toimub septembrist maini.

Õppetöö on tasuline.

Kontaktisik: Laidi Heinmets

Tel: 527 0996

E-post: laidi.heinmets@gmail.com

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo