PÕHIHARIDUSE JÄRGSELT 

klassika, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialadel

 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 4 aastat, lõpetajad saavad lisaks kutseharidusele üldkeskhariduse Elleri koolist. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon ja saadakse lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta.

 • Ühisõppes Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga, õppeaeg 3 aastat, kutseharidus omandatakse Heino Elleri muusikakoolis ja üldkeskharidus Tartu Jaan Poska gümnaasiumis. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon, lõputunnistus keskhariduse omandamise kohta saadakse Tartu Jaan Poska gümnaasiumist.

 • Kutseõpe põhihariduse baasil, õppeaeg 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon. Üldkeskharidus omandatakse soovi korral paralleelselt mõnes üldhariduskoolis. 

KESKHARIDUSE JÄRGSELT

klassika, rütmimuusika ja pärimusmuusika erialadel

 • Kutseõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 3 aastat. Lõpetamisel omandatakse 4. taseme kvalifikatsioon.

JÄTKUÕPE

pilliõppe juhendaja ja koorijuhtimise erialadel

 • Jätkuõpe keskhariduse baasil, õppeaeg 1 aasta. Õppimaasumise eelduseks on vastava eriala 4. taseme kutse või sellele vastavate kompetentside olemasolu. Võimalik õppida töö kõrvalt.

TÄIENDAV INFO:

Õppejuht Ain Tarro ain.tarro@tmk.ee, tel 7 423 384

 

 

 

 

 

 

SISSEASTUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

Sisseastumisavaldust saab täita siin

 

Põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse originaal​

 

Foto tehakse kohapeal

 

Vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (PDF)

Lossi 15, 51003 Tartu

Tel: 7 423 705, 580 53775

kool@tmk.ee

 • White Facebook Icon
 • White Vimeo Icon
 • White Instagram Icon
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo