Vastuvõtt noorteosakonda ja Elleri kooristuudiosse 25. mai


Elleri kooristuudio ootab uusi lauljaid järgmistel kuupäevadel:  

Esmaspäeval, 28. mail kell 17 – 19 klassis 317
Kolmapäeval, 30. mail kell 17 – 19 klassis 317

LASTEKOORI ootame lapsi, kes astuvad uuel õppeaastal põhikooli III, IV ja V klassi ning NOORTEKOORI noori, kes alustavad õppetööd VI, VII, VIII ja IX klassis.  

Tule laula meile palun üks enda valitud saateta laul  ja sooritame lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde katse!  
............................................

Lisavastuvõtt Elleri noorteosakonna II-IX klassi 
28. mail    
kell 16 klaver
kell 16.30 keelpillid
kell 17 puhkpillid
kell 17.30 akordion, kitarr
solfedžo katsed  kohe peale eriala
..............................................

Vastuvõtt eramuusikakool Ardente eelklassidesse
25. mail kell 16.00 5-7-aastased, klass 221