Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele 04. juuli


Vastuvõtt klasskalise laulu ettevalmistuskursusele toimub 27. augustil kell 13. Kursus on mõeldud gümnaasiumide lõpuklasside õpilastele. Kursuse eesmärgiks on  Elleri kooli klassikalise laulu erialale õppima asujate ettevalmistus sisseastumiseksamiteks.  Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta. Et kursus läbida, tuleb saata kooli avaldus, võib kasutada ka elektroonilist vormi kodulehelÕppurid saavad nädalas 2 eriala- ja ühe solfedžotunni.