Sisseastumine keskastmesse õppeaastaks 2015-2016 11. juuni


N 25.06.2015 

kell 11 eriala konsultatsioonid       
         
klaver, orel A303 (Elleri saal)
keelpillid A203
klassikaline kitarr A403
kannel A407
puhkpillid A404
klassikalised löökpillid B208
akordion, rütmimuusika akordion A218
klassikaline laul A312 (väike saal)
kooridirigeerimine A317
kompositsioon-muusikateooria A311
rütmimuusika klaver A208
rütmimuusika saksofon B207
rütmimuusika kitarr, basskitarr B302

rütmimuusika löökriistad B301
rütmimuusika laulmine B303
pärimusmuusika erialad B304

kell 13 solfedžo konsultatsioon A215

kell 15.00 solfedžo test A215, A217                                                                                           
~kell 17.00 solfedžo (suuline osa) A215, A217, A313,  A221, A311
                                                                                                                     
Märkus: solfedžo rühmade täpsemad nimekirjad koos ruumi numbritega pannakse välja enne solfedžo eksami algust!!
                                                                                                         
R 26.06.2015

sisseastumiseksam erialas
 
kell 10 klaver, orel A303 (Elleri saal)
            keelpillid A203
            puhkpillid A404
            kooridirigeerimine A317
            kompositsioon-muusikateooria A311
            rütmimuusika pillid B304
            rütmimuusika laulmine B304
kell 12 akordion, klassikaline kitarr, kannel A303 (Elleri saal)
            klassikaline laul, klassikalise laulu ettevalmistuskursus A312 (väike saal)
            klassikalised löökpillid B208
kell 13 pärimusmuusika pillid A303 (Elleri saal)                      

kell 14  eesti keele vestlus (venekeelse kooli lõpetanutele)  A221            

kell 15 vastuvõtukomisjoni koosolek   A203
                                  
Kevadise vastuvõtu tulemused avaldatakse esmaspäeval, 29.06.2015
kell 11.00 kooli kodulehel www.tmk.ee ja õppeinfosüsteemis

VAATA LISAKS ››