Sisseastumine Elleri Muusikakooli keskastmesse 09. apr

Konsultatsioonid erialas ja solfedžos K 25. juuni kell 11. 
Eriala eksam N 26. juuni kell 11. 
Solfedžo test R 27. juuni kell 10.