Osale telekonkursil "Con brio - Klassikatähed" 08. jaan

Telekonkurss “Con Brio – Klassikatähed” on alates 1991. aastast toimunud noorte interpreetide konkurss-festivali “Con brio” järg.

Telekonkurss toimub 2013. aasta veebruarist kuni aprillini, korraldajad on Eesti Kontsert, Eesti Televisioon ja Klassikaraadio.

Telekonkursile eelneb DVD/Youtube/video eelvoor, kus valitakse välja kuni 15 kandidaati ning kellest omakorda valitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias 1. märtsil 2013 välja 8 telekonkursile pääsevat võistlejat.

Telekonkurss koosneb 6 voorust: 5 televooru otsesaatest Eesti Televisioonis ja 1 kontsertvoorust Estonia kontserdisaalis, mille kannab üle Klassikaraadio.

Konkursile on oodatud eesti keelt kõnelevad klassikalise muusika vallas tegutsevad solistid, kes 10. veebruaril 2013. a on 15–25-aastased. Solist valib oma saatepartneri(d) ise ja vastutab nende eest.

Konkursist osavõtja peab 10. veebruariks 2013 esitama elektroonilise ankeedi vormis:

- isikuandmed

- lühikese esseevormis eluloo

- hea kvaliteediga foto

- vabalt valitud kava kontserdivooruks (kestus kuni 20 minutit), mis erineb televoorudes mängitavast kavast

- videoülesvõtte kestusega 10–15 minutit enda esinemisega (võimalusel laadima Youtube´i või tooma DVD-l Eesti Kontserti, Estonia pst 4, 10148 Tallinn)

Elektrooniline ankeet on kättesaadav ERRi kodulehel ETV alalehe avalehelt ülale link "TEADMISEKS" all: http://etv.err.ee/?0566635

7. märtsiks 2013 peavad 8 telekonkursile võistlema pääsenud solisti esitama oma finalistide galakontserdil esitatava kava plaani (kestus kuni 30 minutit).

Kontakt:

Tiiu Valper, toimetaja  tiiu.valper@concert.ee tel 52 80 736
Eesti Kontsert, Estonia pst 4, 10148 Tallinn

REEGLID

Eelvoor

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kammersaal

Väljavalitud 15 kandidaati peavad esitama vabalt valitud lühipala kuni 3 min, ennast tutvustama ja vastama žürii küsimustele. Eelvooru salvestab Eesti Televisioon. Televoorudesse pääseb võistlema 8 kandidaati

I televoor “Virtuoosne tulevärk”

Võistleja peab esitama ühe kuni 3-minutilise virtuoosse pala või katkendi. Edasi pääseb 7 võistlejat.

Kontsertvoor

Võistleja peab esitama kuni 20-minutilise vabalt valitud kontserdikava, mis erineb TV voorudes mängitavast kavast. Kontserdivoorus esinevad kõik konkursile võistlema jäänud solistid. Kontserdivoorus on võimalik koguda lisapunkte telekonkursi punktiarvestuse jaoks. Edasi pääsevad kõik võistlejad.

II televoor “Unustamatu meloodia”

Võistleja peab esitama ühe kuni 3,5-minutilise meloodilise pala. Edasi pääseb 6 võistlejat.

III televoor “Koos superstaariga”

Võistleja peab esitama ühe kuni 4 minutilise teose koos partneriga. Teose ja partneri valivad korraldajad. Võistlejale avalikustatakse esitatava teose partii vahetult pärast II televooru toimumist, saatepartner selgub III vooru käigus. Edasi pääseb 5 võistlejat.

IV televoor “Parafraas”

Võistleja peab esitama kahe tuntud pala töötlused – üks töötlus klassikalisest muusikast, teine popmuusikast. Töötluste kestused on vastavalt kuni 4 min ja 1,5 min. Edasi pääseb 3 võistlejat.

V televoor Finaal

Võistleja esitab kolm erinevat kuni 3-minutilist pala järgnevalt:
- tantsuline pala
- programmiline pala
- pala, mis võistleja anded parimalt esile toob
Selgub konkursi võitja.

Finalistide galakontsert

Kontserdil esinevad kõik kolm finalisti. Iga finalist esitab koos ERSOga kuni 30minutilise kava. Kontserdi salvestavad ja edastavad Eesti Televisioon ning Klassikaraadio.

ŽÜRII

Konkursi žürii on 3-liikmeline, kellest 2 püsiliiget on Eesti muusikaelus tuntud isikud ning  1 liige muutub igas voorus. Žürii hindab:

- artistlikku personaalsust

- muusikalist eneseväljendusoskust

- kavavaliku oskust

- tehnilist teostust

- improviseerimisoskust laval

AUHINNAD
 • Eesti Kontserdi auhind – 2000 eurot ning saali kasutamine salvestamiseks või vähemalt viis kontserti EK järgmisel hooajal
 • Eesti Muusikaakadeemia auhind – esinemis- või õppereis
 • Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri auhind
 • Eesti Televisioon – annab kõigile televoorudes osalejatele õiguse kasutada sarja käigus salvestatud videomaterjali enese tutvustamise eesmärgil, v.a televisioonis
 • Klassikaraadio auhind – salvestusleping, esitlemine EBU noorte interpreetide konkursil “New Talent” 

AJAKAVA:

 • 10. detsember 2012 – konkursi väljakuulutamine
 • 7. jaanuar 2013 – akrediteerimise algus internetis (elektrooniline ankeet kättesaadav ERRi kodulehel ETV alalehel “Teadmiseks” alt:  http://etv.err.ee/?0566635)
 • 10. veebruar 2013 – akrediteerimise lõpptähtaeg
 • 15. veebruar 2013 – akrediteerimisel esitatud videoülesvõtete alusel avalikustatakse 15 väljavalitud  kandidaati
 • 1. märts 2013 – eelvoor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
 • 4.–14. märts 2013 – võistlejaid tutvustav saade Eesti Televisioonis
 • 17. märts 2013 – I televoor “Virtuoosne tulevärk”
 • 21. märts 2013 – kontsertvoor Estonia kontserdisaalis, ülekanne Klassikaraadios
 • 24. märts 2013 – II televoor “Unustamatu meloodia”
 • 31. märts 2013 – III televoor “Koos superstaariga”
 • 7. aprill 2013 – IV televoor “Parafraas”
 • 14. aprill 2013 – V televoor “Finaal”
 • 17. aprill 2013 – Finalistide galakontsert ERSOga Estonia kontserdisaalis