Õppetöö korraldusest festivali "Päris" nädalal 21. okt

Õppetöö korraldus PÄRIS festivali nädalal 21.-26. 10.2013

1.     Noorteosakonnal on 21.-26.10 KOOLIVAHEAEG!

2.     Seoses koolis toimuva festivaliga on võimalikud muudatused tunniplaanides.

3.     Kõik üldharidusainete tunnid toimuvad vastavalt tavaplaanile!!

NB! Keelpilliorkestris mängivad õpilased (Ellervee, Vingel, Ladva, Tamm, Urb, Kriit) on lisaproovidega seotud aegadel tundidest vabastatud.

4.     Kõik solfedžo-harmoonia tunnid toimuvad võimalusel tavaaegadel. Vajadusel lepib õpetaja õpilastega kokku muudetud ajad.

5.     Kõik 30-32 õppenädala ained (muusikalood, valikained, …) toimuvad kokkuleppel õpetajatega.

6.     Puhkpilliorkestri ja Big Bandi proovid toimuvad tavaaegadel, keelpilliorkester töötab vastavalt väljapandud plaanile!

7.     Neljapäeval 24.10 on õpilastel, kellel pole rühmatunde ja ind õppetöö on õpetajatega kooskõlastatult ümberkorraldatud, võimalus sõita Riiga ooperisse. Huvilistel teada anda Taimile!

    Festivali PÄRIS plaan on välja pandud teadetetahvlil ja kodulehel!

    Osaleme aktiivselt  järgmise nädala loengutes ja kontsertidel!!

Õppejuht