Õppetöö korraldus Itaalia pidunädala ajal 26. jaan

NB!! Õpilased ja õpetajad!!
Seoses Itaalia pidunädala loengute ja kontsertidega Elleri koolis
2.-10.02. 2012 ei toimu sel nädalal keskastmes järgmisi tunde:

T 7. veebruar    
kell 13.30- 15.10 muus vormid L, Kd (G. Kulikova)
              muus vormid- instrumentalistid 1.r (K. Aller)
              harm III Rm (H. Reimann)
kell 17.10-18.40  muus ajalugu II k. (G. Kulikova)
              rahvamuusika I-III k. (T. Särg)

K 8. veebruar
kell 11.40          vene keele foneetika L II  (H.-M. Maiste)
kell 12.35-14.05  harm II Kp (G. Kulikova)
              eesti muusika ajal III k. (K. Aller)
              solf I k. 1D (M. Piispea)
              eesti keel VR I k.  (H.-M. Maiste)
kell 14.25-15.10  solf II 2C (G. Kulikova)
              arranž III Rm (R. Juurikas)
              solf I 1C (M. Piispea)
              eesti k VR I-III k. (H.-M. Maiste)
              solf III 4B (K. Aller)

N 9. veebruar
kell 17.10-18.40 solf II 3A (G. Kulikova)
             solf II 3D  (M. Piispea)

R 10. veebruar
kell 13.30-15    Suhtlemise alused II k. (V. Vendelin)
Asjaajamise alused III-IV k. (K. Papson)

Kõik ülejäänud rühmatunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile!

NB!! Kõik ärajäävate tundidega seotud õpilased on kohustatud osalema samal ajal toimuvates loengutes ja kontsertidel!!
Ind tundide ajad võivad seoses pidunädala üritustega muutuda, selles osas lepitakse kokku vastava aine õpetajatega!!

25.01.2012  
Õppejuht