Õppenõukogu aeg muutunud 07. apr

 Seoses direktori osalemisega 10. aprillil väga olulisel õppekavade nõupidamisel Tallinnas, toimub õppenõukogu koosolek K 17. aprillil kl 10.00 Elleri saalis.